Referat af møde i Dansk Urologisk Selskabs uddannelsesudvalg 12. august 2020

Møde dato:
Onsdag, 12. august 2020 – 10:00
Referent:
 • Hovedkursusleder har modtaget henvendelse fra SST vedr. forholdsregler i forbindelse med afholdelse af de specialespecifikke kurser under aktuelle Covid-19 epidemi. Der er ikke stillet krav om aflysning af disse.
  • Der er konsensus om at afviklingen af de specialespecifikke kurser fastholdes ind til videre.
 • Logbogen gennemgås og der foretages rettelser i forhold til indsendte kommentarer.
 • Der mangler endnu beskrivelse af forskningskurset.
  • MA vil kontakte Lars Lund mhp dette og sende beskrivelsen til TN mhp at føje dette til logbogen.
 • Bilag 1 beskriver de specialespecifikke kurser. Indholdet diskuteres.
  • Det besluttes, at ingen af de specialespecifikke kurser kan undværes.
  • Der er ikke forslag om nye specialespecifikke kurser
  • MA vil kontakte delkursuslederne mhp opdatering af beskrivelsen af de enkelte kurser. Beskrivelsen skal fylde ½ A4-side.
  • MA vil indsamle disse og sende til TN mhp at tilrette bilag 1.
 • Bilag 2 som beskriver de fokuserede ophold gennemgås og rettes.

 

 • Det bemærkes at flere links i relation til ”hoveduddannelse” på www.urologi.dk ikke virker.
  • MA vil kontakte webredaktør mhp dette.
 • Der er konsensus om, at der skal forespørges om forslag til nyttige links blandt medlemmerne under punkt 5.1 i forbindelse med udsendelse af logbog i høring.
 • Den videre proces drøftes.
  • Der er konsensus om, at logbogen nu skrives sammen og sendes til sekretær for DUS mhp udsendelse i høring forud for GF.

referat_af_moede_i_dansk_urologisk_selskabs_uddannelsesudvalg_d_12.pdf