Hoveduddannelse

Herunder findes nyeste udgave af målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

YDU’S hjælp til selvhjælp til læger i hoveduddannelse kan findes her

 

Nye kursister

I forbindelse med tilrettelæggelse af hensigtsmæssige HU forløb for alle, vil det være en stor hjælp når man har fået tildelt en HU stilling, at du som kursist skriver til sekretær for specialespecifikke kuser: Angiv venligst navn, adresse, postnummer, hvornår du starter og slutter dit HU- forløb. Ligeledes vil det være en stor hjælp om du giver besked ved orlov i forbindelse med dit forløb, eks. barsel eller forskning, da sekretariatet som udgangspunkt ikke får disse oplysninger automatisk, hverken fra Sundhedsstyrelsen, Den lægelige videreuddannelse eller din arbejdsgiver.
På forhånd tak, ikke mindst fra mine med-kurister og delkursusledere!

Venlig hilsen,
Mette Høst
Skretær for speciale specifiekke kurser. DUS
mette.hoest@rsyd.dk – www.ouh.dk
Tlf. +45 2448 4634

Se venligst årsplan for urologiske kurser i 2024 her.

 

Filer

Målbeskrivelse Hoveduddannelse i Urologi – 2022
Målbeskrivelse 2014
Kompetencekort 2023
Bilag 1 – Specialespecifikke kurser
Bilag 2 – Anbefalede fokuserede ophold

Hjemmeside referencer:

Målbeskrivelsen for urologi på sst.dk– 2009
Sundhedsstyrelsen, special- og videreuddannelse
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (Tidligere Dansk Medicinsk Selskab)
Videreuddannelsesregion Nord
Videreuddannelsesregion Syd
Videreuddannelsesregion Øst
Yngre Danske Urologer
Kursusrække – SS