Hoveduddannelse

Herunder findes nyeste udgave af målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kære HU-læge
Der er ultimo oktober udsendt kursusoversigt for 2024. Har du ikke modtaget den, så kig dit spamfilter igennem. Hvis det ikke er der, så kontakt hovedkursussekretær Mette Høst på mail: mmjhoest@gmail.com.

Der er udsendt datoer til kursusplanen for 2024. Datoer for 2025 udsendes i sidste kvartal 2024. 
Der vil ca. 2-3 uger før dit kursus fremsendes materiale fra delkursuslederen. 
TJEK venligst din kursusplan igennem, så du selv er obs på, hvornår vi forventer at tildele dig kurser i forhold til færdiggørelse af dit HU-forløb.
HUSK at hvis du har planlagt ferie som kolliderer med et kursus, så kan vi ikke garantere at du får dit kursus, inden HU er færdig.
HUSK at give besked, hvis du:

1) får ny adresse
2) får ny mail
3) går på orlov (barsel/ph.d.)
4) bliver sygemeldt over længere tid, så dit HU-forløb forlænges

Venlig hilsen

Hovedkursusleder
Margrethe Andersen

Hovedkursussekretariatet har fået ny mailadresse: mmjhoest@gmail.com.

Nye kursister

Se venligst årsplan for urologiske kurser i 2024 her.

Filer

Målbeskrivelse Hoveduddannelse i Urologi – 2022
Målbeskrivelse 2014
Kompetencekort 2023
Bilag 1 – Specialespecifikke kurser
Bilag 2 – Anbefalede fokuserede ophold

Hjemmeside referencer:

Målbeskrivelsen for urologi på sst.dk– 2009
Sundhedsstyrelsen, special- og videreuddannelse
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (Tidligere Dansk Medicinsk Selskab)
Videreuddannelsesregion Nord
Videreuddannelsesregion Syd
Videreuddannelsesregion Øst
Yngre Danske Urologer
Kursusrække – SS