Forskningstræning

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.

Formål

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forskningstræning angiver, at det overordnede formål er at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

Praktisk del – 10 dage

Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt.
Den praktiske del af forskningstræningen består i at lave en specialespecifik opgave. Forskningstræningen skal afsluttes med en evaluering af opgaven. Der skal således skrives et abstrakt, og opgaven skal fremlægges mundtligt. Din forskningstræningsvejleder kan honoreres for op til 10 timers vejledning.

Teoretisk del – 10 dage

Den teoretiske del består af:

Modul 1 (3 dage)

Et introduktionskursus, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt, som du medbringer på kurset. Kurset afholdes af Københavns Universitet i Øst, Aarhus Universitet i Nord og Syddansk Universitet i region Syd.

Du kan finde yderligere informationer i den enkelte videreuddannelsesregion.

Modul 2 (6 dage)

Tilbydes både via:

  • DUS: Specialespecifikt forskningstræningskursus. Information om forskningstræningsmodulet og kursusdage følger. Tilmelding er via
    DUSs hjemmeside. Se venligst det sidste kursusprogram her.
  • København, Aarhus og Syddansk Universitetet. De 6 dage sammensættes individuelt. Typisk vil det bestå af 4-6 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. med andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner samt 2-4 halve eller 1-2 hele dage med din vejleder.
 
Evaluering (1 dag)
 
Består af 1 dag med mundtlig fremlægges af projektet samt evaluering heraf.
 

Region Nord: Generel information
Tilmelding til både modul I og II på Aarhus Universitet
Region Syd: Generel information
Tilmelding via SDU
Region Øst: Generel information
Forskningstræningsmodul 1
Forskningstræning modul 2

Dispensation

Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d.
Ofte skal man uploade sit Ph.D.-bevis og kontakte sekretariatet for videreuddannelsen. Læs om reglerne i den enkelte videreuddannelsesregion.