Kompetencevurdering

Kompetencevurdering

Herunder findes de i målbeskrivelse anførte kompetencevurderingskemaer samt flere ikke obligatoriske vurderingsskemaer. Der henvises til målbeskrivelse mht. brugen af skemaerne. Herudover henvises til Sundhedsstyrelsens oversigt over kompentencevurderingsmetoder. Findes herunder.

Filer
 
Hjemmesidereferencer