DUS repræsentanter

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)

Formand: Michael Borre

DaRenCa

Formand: Lars Lund

Medlemmer: Morten Jønler,  Nessn Azawi , Ulla Mølrup, Mette Holm

DaRenCa Kvalitetsdatabse

Formand: Astrid Petersern

Medlemmer: Nessn Azawi, Lars Lund, Ulla Møldrup

Medicinrådets fagudvalg (Nyrekræft)

Formand: Anne Kirstien Hunddahl

Medlemmer: Lars Lund

DaProCa

Formand: Michael Borre

Medlemmer: Mads Hvid Poulsen, Peter Østergren, Anne Buchhave Olsen, Lisa Lindeborg, Torben Kjær Nielsen

DaProCa Kvalitetsdatabase

Formand: Michael Borre

Medlemmer: Peter Østergren, Hans-Erik Wittendorf

DaBlaCa

Formand: Jørgen Bjerggaard Jensen (AUH)

Medlemmer: Ulla Nordström Joensen (RH), Gitte Wrist Lam (HGH), Astrid H. Livbjerg (AUH), Lasse Bro (OUH), Juan Luis Vásquez (SUH Roskilde), Linea Blichert-Refsgaard (AUH) (ad hoc tilknyttet vedr. retningslinjer)

DaBlaCa kvalitetsdatabase

Medlemmer: Erik Bro Hansen

Medicinrådets fagudvalg (Blærekræft)

Medlemmer: Erik Bro Hansen

DaPeCa

Formand: Mikael Aagaard

Medlemmer: Jakob Kristian Jakobsen, Kim Karup, Pernille Skjold Kingo

DaTeCa

Medlemmer: Mikael Aagaard

Andre:

Inspektorer i urologi

Juniormedlemmer: Dennis Bækhøj Kortsen (N), Jon Pedro Timane (Ø), Stefan Malaguti (S)

Medlemmer: Nicolai Spjeldnæs (N), Mia Gebauer Madsen (N), Astrid Helene Livbjerg (N), Mogens Nørgaard Knudsen (Ø), Andrea Krug (Ø), Sara Tolouee (Ø), Mikhail Diatchikhine (S), Else Brohm Kallestrup (S), Sabrina Toft Hansen (S)

YDU

Formand: Sara Tolouee

Medlemmer: Frederikke Eichner Sørensen, Emil Durukan, Naomi Nadler, Stine Lohmann, Bjarke Klit Søndergaard, Signe Wang Bach, Charlotte Elgaard, Shima Bjerrum, Alexander Hintze Hillers

DUGS

Medlemmer: Karin Andersen

DURS

Medlemmer: Helene Jung

Dansk Medicinsk Selskab

Medlemmer: Per Bagi

Fellowship Udvalg

Formand: Jørgen Bjerggard

Medlemmer: Thomas Peter Norus, Nicolai Spjeldnæs, Thomas Boserup Halphen, Jan Viberg og Anja Toft

Sundhedsstyrelsen
Udvalg for kræft

Medlem: Michael Borre

Rådgivende udvalg for screening

Medlem: Andreas Røder

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP)
Fagligt udvalg

Medlem: Michael Borre

Retningslinjeudvalget

Medlem: Michael Borre, Lars Lund

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)
Styregruppe

Medlem: Michael Borre

Fagligt udvalg

Medlem: Andreas Røder, Lars Lund

Klinisk genetik - arbejdsgruppe for klinisk retningslinje – hereditær prostatakræft

Medlem: Michael Borre