DaBlaCa
Mandag, 23. november 2015 - 13:12

På baggrund af arbejde i Dansk Blærecancer Gruppe (DaBlaCa) – DMCG for kræft i urinblæren samt Arbejdsgruppen for revision af pakkeforløb for kræft i urinvejene under Sundhedsstyrelsen, er det besluttet, at ændre kriterierne for udredning af patienter med hæmaturi – herunder kriterier for hvilke patienter, der skal udredes i kræft-pakkeforløb.

Ændringen sker ud fra litteraturgennemgang samt en større opgørelse af

... > Læs mere
Laurence Klotz
Onsdag, 11. november 2015 - 21:31

Dr. Laurence Klotz professor of surgery, University of Toronto, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Ontario, Canada,

The meeting will be a mix of talks including interactive sessions with cases and discussions. Headlines of the talks: > Læs mere

SCC
Tirsdag, 20. oktober 2015 - 22:03

Aarhus, den 2. oktober 2015

Pressemeddelelse

Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at mænd med peniskræft venter for længe med at komme til lægen, men at kræftpakkeforløb har afkortet patienternes ventetid på hospitalerne.

De kræftpakkeforløb, der blev igangsat i 2009, har afkortet unødvendig ventetid på hospitalerne for mænd med peniskræft. Men da 1 ud af 4 danske mænd med peniskræft opsøger lægen... > Læs mere

Fredag, 9. oktober 2015 - 13:51

Basic and thorough. How can urodynamics help in the evaluation of the patient? > Læs mere

Mandag, 6. juli 2015 - 14:21

Bestyrelsen beder jer være opmærksomme på, at der til Efterårsmødet i Middelfart den 13. november er deadline for indsendelse af abstracts den 15. oktober kl. 08.00.

Der er nye retninglinjer omkring opbygningen af selve abstractet - se www.urologi.dk/abstract. (deadline overskredet) > Læs mere