Nyheder

Lørdag, 4. april 2015 - 14:14

Et Tværfagligt Selskab:

DSTH er et tværfagligt selskab med repræsentanter fra de fleste kirurgiske og medicinske selskaber. Vores formål er at udbrede viden om trombose og hæmostase.
Blodfortyndende behandling bliver mere og mere komplekse disse år. Håndteringen af nødvendige pauser i behandlingen, f.eks. i forbindelse med biopsi og operationer, kan være vanskelige at planlægge.

Fredag, 3. april 2015 - 11:25

For at kunne lave relevant kodning af Xiaprex behandling af krummerik er indført flg kategori med udspecificeret kode:

BJXB                   Injektionsbehandling m. relation til urinveje og kønsorganer

BJXB0                 Injektion af collagenase i Peyronies plaque

Desuden genindføres muligheden for at differentiere en terapeutisk TURP (KKED22) fra en diagnostisk, hvor... > Læs mere

Mandag, 26. januar 2015 - 22:37

Der er nu åbnet for tilmelding til dette års E-kursus og forårsmøde med efterfølgende fest. Tilmeldingfrist for e-kurus er 28. februar og 2. marts for forårsmøde. Tilmelding er elektronisk via nedenstående link:

www.urologi.dk/fm-2015 (lukket for tilmelding) > Læs mere

Lørdag, 17. januar 2015 - 13:26

Så nærmer tiden sig for DUS' forårsmøde og generalforsamling den 13. marts 2015 på Herlev Hospital. Abstactformularen kan du finde på

www.urologi.dk/abstract. (deadline overskredet)

Frist for indsendelse er fredag den 6. februar 2015 kl. 9.00. Information om forårsmøde, fest og tilmelding bliver snarest sendt til jer... > Læs mere

Torsdag, 15. januar 2015 - 11:47

DUS generalforsamling ligger tidligt i år. Derfor bedes alle der har data at indberette for 2014 (30 dage efter op, i.e. 30.1.) at indsende dem senest den 10.2.15 hvis de skal med i årsrapporten. Efter rensning vil de så blive behandlet den 20.2. mhp. en præliminær årsrapport til generalforsamlingen den 13.3. Og husk at skemaerne skal udfyldes komplet og let læseligt. Det er et kæmpe arbejde at udrense alle fejl og mangler og vi har kun ti... > Læs mere