Udvalg – gammel

KONTAKT OS

DUS Udvalg

Bestyrelsen for Dansk Urologisk Selskab

Formand

Michael Borre

Medlemmer

Ulla Nordström Joensen, Hans-Erik Wittendorff, Karin Andersen, Helle Handler Petersen, Sara Tolouee, Peter Østergren, Katia Damsgaard Højsager

LUTS Udvalg

Formand

Margrethe Andersen

Medlemmer

Lotte Sander, Bettina Nørby, Charlotte Graugaard-Jensen, Rie Seifert, Tilde Carøe Thomsen

Andrologi udvalg

Formand

Mikkel Fode

Medlemmer

Ulla Nordström Joensen, Christian Fuglesang Skjødt Jensen, Grzegorz Lukasz Fojecki, Majken Højrup Wiborg, Signe Sofienberg Harving

Børneurologi udvalg

Formand

Peter Hjorth (RH)

Medlemmer

Yazan Rawashdeh (AUH), Susanne Reinhardt (RH), Merete B. Hansen (OUH)

Uddannelsesudvalg

Formand

Andreas Thamsborg (Ø)

Medlemmer

Nicolai Spjeldnæs (PKL), Rikke Bølling Hansen (PKL), Mikael Aagaard (Ø), Camilla Damkjær (S), Majken Warming (S), Pernille Skjold Kingo (N), Christina Gade Jespersen (N), Charlotte Elgaard (YDU), Margrete Andersen (Hovedkursus), Karin Andersen (DUS)

Arbejdsgruppe vedrørende Urologisk diagnosekodning

Formand

Thomas Boserup Halphen

Medlemmer

Bettina Nørby, Tilde Carøe Thomsen

DRG-udvalget

Formand

Karsten Zieger

Medlemmer

Bettina Nørby.

DUS Repræsenterer i

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) Formand: Michael Borre

DaRenCa

Formand: Lars Lund

Medlemmer: Morten Jønler,  Nessn Azawi , Ulla Mølrup, Mette Holm

DaRenCa Kvalitetsdatabase

Formand: Astrid Petersen

Medlemmer: Nessn Azawi, Lars Lund, Ulla Møldrup

Medicinrådets fagudvalg (Nyrekræft)

Formand: Anne Kirstien Hunddahl

Medlemmer: Lars Lund

DaProCa

Formand: Michael Borre

Medlemmer: Mads Hvid Poulsen, Peter Østergren, Anne Buchhave Olsen, Lisa Lindeborg, Torben Kjær Nielsen

DaProCa Kvalitetsdatabase

Formand: Michael Borre

Medlemmer: Peter Østergren, Hans-Erik Wittendorf

DaBlaCa

Formand: Jørgen Bjerggaard Jensen (AUH)

Medlemmer: Ulla Nordström Joensen (RH), Gitte Wrist Lam (HGH), Astrid H. Livbjerg (AUH), Lasse Bro (OUH), Juan Luis Vásquez (SUH Roskilde), Linea Blichert-Refsgaard (AUH) (ad hoc – tilknyttet vedr. retningslinjer)

DaBlaCa Kvalitetsdatabse

Medlemmer: Erik Bro Hansen

Medicinrådets fagudvalg (Blærekræft)

Medlemmer: Erik Bro Hansen

DaPeCa

Formand: Mikael Aagaard

Medlemmer: Jakob Kristian Jakobsen, Kim Karup, Pernille Skjold Kingo

DaTeCa

Medlemmer: Mikael Aagaard

Inspektorer i urologi

Junior medlemmer

Dennis Bækhøj Kortsen (N), Jon Pedro Timane (Ø), Stefan Malaguti (S)

Medlemmer

Nicolai Spjeldnæs (N), Mia Gebauer Madsen (N), Astrid Helene Livbjerg (N), Mikhail Diatchikhine (S), Else Brohm Kallestrup (S), Sabrina Toft Hansen (S), Mogens Nørgaard Knudsen (Ø), Andrea Krug (Ø), Sara Tolouee (Ø)

YDU

Formand

Sara Tolouee

Medlemmer

Frederikke Eichner Sørensen, Emil Durukan, Naomi Nadler, Stine Lohmann, Bjarke Klit Søndergaard, Signe Wang Bach, Charlotte Elgaard, Shima Bjerrum, Alexander Hintze Hillers

DUGS

Medlemmer

Karin Andersen

DURS

Medlemmer

Helene Jung

Dansk Medicinsk Selskab

Medlemmer

Per Bagi

Fellowship Udvalg

Formand

Jørgen Bjerggard

Medlemmer

Thomas Peter Norus, Nicolai Spjeldnæs, Thomas Boserup Halphen, Jan Viberg og Anja Toft

Sundhedsstyrelsen

Udvalg for kræft

Medlem: Michael Borre

Rådgivende udvalg for screening

Medlem: Andreas Røder

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP)

Fagligt udvalg

Medlem: Michael Borre

Retningslinjeudvalget

Medlem: Michael Borre, Lars Lund

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)

Styregruppe

Medlem: Michael Borre

Fagligt udvalg

Medlem: Andreas Røder, Lars Lund

Klinisk genetik - arbejdsgruppe for klinisk retningslinje – hereditær prostatakræft

Medlemmer

Michael Borre

International

EAU:

Adjunct Secretary General, Treasurer

Jens Sønksen

Editor-in Chief, European Urology Today

Jens Sønksen

Medlem af EAU bestyrelsen

Juan Luis Vásquez

EAU Young Urologists Office

Formand: Juan Luis Vásquez

European Urology Scholarship Programme

Medlem af bestyrelsen: Juan Luis Vásquez

Patient Information working group

Medlem: Sara Tolouee

NUF:

Board

Nessn Azawi, Micheal Bore

Samarbejdsgrupper
  • Urothelial Cancer: Jørgen Bjerggaard Jensen, Gitte Wrist Lam
  • Penile cancer (ScaPeCa): Jakob Kristian Jakobsen, Mikael Aagaard
  • Nyrecancer (NoRenCa): Lars Lund, Nessn Azawi
  • LUTD: Charlotte Graugaard-Jensen, Karin Anderse
  • Working Group for Reconstructive Urology: Alicia Martin Poulsen
  • Sten: Helene Jung, Søren Lildal
  • NRU: Signe Wang Bach, Bjarke Klit Søndergaard

EBU/UEMS:

Medlem

Alicia Martin Poulsen, Mia Gebauer Madsen

Æresmedlemmer

Henrik Barlebo
Bent L. Sørensen
Jørgen Kvist Kristensen
Hans Wolf
Per Åge Høisæter
Torben Krarup
Cai Frimodt-Møller
Troels Munch Jørgensen
Peter Mogensen
Steen Walter
Hans Colstrup
Jørgen Nordling
Jens Christian Djurhuus
Jens Thorup Andersen
Klaus Møller-Ernst Jensen
Peter Iversen
Peter Graversen
Erik Højkjær Larsen 
Claus Dahl
Jens Sønksen