Udd. Udvalgsmøde den 13. Sep. 2017

Møde dato:
Onsdag, 13. september 2017 – 13:00
Referent:

1)

Referat godkendt

 

2)

Region Nord:

Ingen ansøgninger til HU ved sidste runde. 5 HU stillinger bliver slået op i løbet af efteråret.

Ikke alle introstillinger besat.

Færdig med det nye uddannelsesprogram til HU læger.

 

Region Øst:

3 ansøger til 3 HU stillinger. Besat.

Alle introstillinger besat. Flere kvalificerede ansøgere end tidligere.

UAO-erne har fokus på uddannelse, prøver at presse det ind i den daglige produktion. Roskilde/Næstved har god erfaring med elektive kirurgia minor dage i Næstved til uddannelses læger.

Travlt med implementering af Sundhedsplatformen.

Der arbejdes hårdt på at hjemtage benign urologi i Herlev.

Herlev afventer inspektorbesøg i oktober.

 

Region Syd:

Alle intro og HU forløb er besat.

Afholdt møde vedr ændring i den tidsmæssige fordeling i mellem afdelinger i HU uddannelses forløb. For at opnå alle kompetencer kræves mere tid på højtspecialiseret sted. 2 nuværende HU læger har ændret/forlænget deres forløb med 3 mdr for at opnå kompetencerne.

 

3)

Forventes snart godkendt i SST. Mailkorrespondance pågår.

 

4)

Hovedkursusleder i mikrobiologi mangler stadig?

Forslag på bordet. MB spørger kandidat.

Der arbejdes fortsat på spørgsmål fra bla. onkologisk afd. vedr. godkendelse af fokuseret ophold.

 

5)

Rapport fra SST vedr. inspektor rapporter er besvaret.

Junior inspektører mangler. Det forventes, at hver region finder en kandidat til dette inden næste møde 8/11-17

Udd. udvalget opfordrer til at afdelingsledelserne sender så mange udd. søgende som muligt til DUS efterårsmøde.

 

6)

Igen i år blev Danehoffet afholdt med gode evalueringer. Hvordan strukturer fremover vil være vil forhåbentlig falde endelig på plads i løbet af efteråret.

 

7)

PKL nyt:

Region nord planlægger PKL genbesøg på alle afdelinger.

Region øst planlægger PKL besøg i Roskilde i september og på Riget i November måned. PKL besøg Herlev/Gentofte april 2017. Udover at PKL funktionen introduceres, gennemgåes og diskuteres kompetence vurderingsskemaer ved besøget.

 

8)

Stor bekymring fra udd udvalg vedr den fortsatte stigende vægt på produktion på bekostning af uddannelse.

Er der nogle forslag fra landets afdelinger?

Eks. Røde dage. 4 udd dage pr måned for HU læger. 2 for introlæger

Obs på de faldende tilmeldinger til kurser generelt. Hvorfor er der manglende tilslutning? Er det manglede ønske fra kursister eller igen den øgede produktion.

 

Referent Karin Andersen