REFERAT LUTS- UDVALG 15/9 2020

Møde dato:
Tirsdag, 15. september 2020 – 11:30

Tilstede: Lotte Sander (LS), Bettina Nørby (BN), Charlotte Graugaard (CG), Margrethe Andersen (MA) (ref.)

Afbud: Mikkel Fode (MF)

 • Kommissorium for udvalget vedtages uden ændringer.

Det blev besluttet af MF og LS vil overveje samt spørge rundt i forhold til supplement til udvalget af en Yngre Læge med interesse for LUTS, denne skal være under sidste del af hoveduddannelsen.

Udvalget drøftede en nærmere afklaring af udvalgets kommende arbejde, hvorefter følgende blev besluttet:

” LUTS udvalget arbejder med funktionel urologi i nedre urinveje – dog ikke andrologi. Formålet er at skabe viden og fokus på området. Udvalget opfatter sig IKKE som et ekspertudvalg, men vil søge viden og inddrage eksperter på området.

Udvalget ønsker at danne et fælleskab omkring formidling af evidens og tips, samt aflive myter for hvad angår LUTS.”

 • Årshjul: Næste møde bør være et heldags møde for at kickstarte udvalget arbejde.
  • Mandag 15/3 2021, kl 9
  • Mandag 13/9 2021, kl. 16
 • Brain-storm: Udvalget drøftede mulige fremtidige opgaver:
  • Organisering af LUTS udredning. Definere snitfladen i forhold til praktiserende læger og ambulatorie sygeplejersker.
  • Guide lines for specielområder, ex. Urethra stricturer (Aalborg), Pro-Act balloner, Scott proteser, Argus slynger (Skejby og Herlev), Prostataembolisering (OUH, RH), herunder ønsker til udredning før henvisning, samt opfølgning efter behandling.
  • Retentionspatienten: Håndtering, udredning efterfgl., behandling, akut/kronisk, tips og myter, polyuri osv.
  • På hjemmesiden, info om benigne ph. D’er og evt.ønsker til rekruttering af patienter.
  • Oversigt over behandlingstilbud til BPH, OAB, infektioner osv.
 • Som første opgave blev det besluttet at BN retter henvendelse til de urologiske afdelinger med det formål at danne et overblik over de BPH behandlinger der tilbydes i DK, herunder information omkring ventetid og krav til en evt, henvisning.

Ref. MA