Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2018

Møde dato:
Tirsdag, 11. december 2018 – 10:00

København 10. 00 – 12.00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerregaard, Søren Madsen og Michael Borre (referent)
Afbud: Lars Lund, Mikkel Fode og Pernille Skjold Kingo

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  Intet at tilføje.
 2. Opfølgning på årsmøde 2018
  Der er indkommet mange positive tilkendegivelser ved arrangementet. Overordnet et succesfyldt årsmøde.
 3. Opdatering af diagnosekode app
  Udgift til opretholdelse og drift af diagnosekode app dækkes af DUS
  Aktion: svar til Tilde Carøe Thomsen og Jørgen Bjerggaard
  Ansvarlig: Susanne Buur
 4. Henvendelse fra Jan Nordkvist, Con Ex som tilbyder sig som udstillingsadministrator i forbindelse med Årsmødet næste år
  DUS tager kontakt til ATRIUM og Jan Nordkvist vedr. fremtidig kontrakt i forbindelse med fremtidige kongresarrangementer.
  Ansvarlig: Jens Sønksen
 5. Inspektorrapporten
  Vi noterer fremgang i forhold til sidste rapport i og med alle indsatsområder er blevet adresseret
 6. Udpegning til andrologisk gruppe
  Mikkel Fode, formand, Grzeorgorz Lukasz Fojecki, Christian Fuglsang Jensen, Ulla Joensen, Majken Wiborg
  Aktion Godkendt
  Ansvarlig: Mikkel kontakter medlemmerne herom
 7. Ansættelse af sagkyndige samt genforhandling af kontrakter i Styrelsen for Patientklager
  2 personer har søgt stillingerne, og den ene opfylder samtlige kriterier i forbindelse med indtræden i nævnet, hvorimod den anden ikke har haft relation til det urologiske speciale de sidste mange år og DUS kan derfor ikke anbefale dennes indtræden.
  Aktion: denne meddelelse sendes til Styrelsen for Patientklager
  Ansvarlig; Susanne Buur
 8. Eventuelt: Intet