Referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019 kl. 10.00 – 13.00, Hotel Plaza i Odense

Møde dato:
Onsdag, 28. august 2019 – 10:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerggaard, Søren Madsen, Lars Lund, Michael Borre,
Afbud: Mikkel Fode
Referent: Diana Christensen

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  N/A
 2. Årsmøde november 2019
  Aktion:
  Der arbejdes på at færdiggøre programmet for årsmødet og oplæg til Generalforsamling.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen
 3. Underskrivelse af regnskab
  Regnskabet er godkendt.
 4. Kodeks for bestyrelsen
  Aktion:
  Kodeks er drøftet og er under udarbejdelse.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen
 5. Referat fra European Board of Urology
  Tak til Mia Gebauer Madsen for fyldigt referat.
  Aktion: Referat lægges på hjemmesiden
  Ansvarlig: Susanne Buur
 6. Forespørgsel på opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft
  Aktion:
  Michael tager det op på næste DaProCa-møde d. 25. september.
 7. Inspektorrapporten  – på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
  Vi har modtaget en flot inspektorrapport fra Sundhedsstyrelsen, der har været på inspektion på Urologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, som er taget ad notam.
 8. Niels Harving, Region Nord, har valgt at gå på pension. DAPROCA beder derfor DUS udpege et nyt medlem
  DUS peger på Marie Thure Pank, som har accepteret.
 9. Behandlingsfælleskab prostatakræft, Danske Regioner
  Bestyrelsen skal ikke være repræsenteret, så der udpeges ingen.
 10. Udpegning af repræsentanter til styregruppe vedrørende kompetenceløft i kræftkirurgi
  Maiken Bjerggaard er udpeget og har accepteret.
 11. Eventuelt
  Næste møde er d. 23.10, kl. 11-14 på Plaza Hotel i Odense