Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2019 kl. 11.00 – 14.00, Hotel Plaza i Odense

Møde dato:
Tirsdag, 18. juni 2019 – 11:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerggaard, Søren Madsen, Lars Lund, Michael Borre og Pernille Skjold Kingo

Afbud: Mikkel Fode

Referent: Diana Christensen

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Informationsindsats om HPV-vaccination: Jakob Jakobsen (Skejby) har sagt ja til at deltage i HPV gruppen.
  2. Eftermiddagsmøde om vidensdeling af de nyeste forskningsresultater: Idet mødet med Danish Comprehensive Cancer Center først afholdes ultimo juni, sættes det på som punkt til næste bestyrelsesmøde med orientering fra Michael Borre.
  3. Kommissorium for nationalt behandlingsfællesskab for nyrekræft:  Lars orienterer om, at arbejdet er i gang og at alle kræftkoordinatorer bliver inviteret med til næste møde.
  4. Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft: Juan Vasquez (Roskilde) er accepteret i medicinrådet.
  5. Invitation til at deltage i styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i DK: Repræsentant for urologien bliver Andreas Plakholm, Overlæge på Urologisk afd. Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.
 2. Årsmøde november 2019
  Diskussion: Conference Care varetager for DUS kontakt til industrien vedr. udstillingsstande og sponsoreret symposier.

  Dette års YDU-møde afholdes den 14. november 2019 dagen før DUS årsmøde på Hotel Hesselet, Nyborg. Der skal snarest annonceres for arrangementet ved opslag på hjemmesider (YDU og DUS) samt ophæng af flyers.
  Deltagergebyr DUS årsmøde 15-16 november 2019, Hotel Hesselet, Nyborg.
  Pris for deltagelse 400 kr. inkl. forplejning.
  Deltagere dækker som vanligt selv hotelværelse. De fleste værelser er på Hotel Hesselet mens resten er på Hotel Nyborg strand (1145 kr. pp/pr. nat)
  Deadline 1. september for tilmelding YDU.
  Deadline 15. oktober for tilmelding samt deadline abstracts.
  Action: Program tilrettes, se bilag 1
  Ansvarlig: Lars ansvarlig for planlægning af Benign urologi – State of the art diskussionen lørdag kl. 13:30-11:30.
  Michael ansvarlig for symposiet fredag kl. 13-14.
  Pernille ansvarlig for annoncering af YDU
  Susanne ansvarlig for annoncering af YDU og årsmøde på DUS hjemmeside
 3. Nyt medlem i DaBlaCa- gruppen
  Diskussion: Peter Thind går af og Ulla Johnsen er foreslået. Ula har sagt ja og har bestyrelsens fulde opbakning.
  Action: N/A
  Ansvarlig: N/A
 4. Udpegning til rekonstruktionsgruppen
  Diskussion:
  Udsættes til næste møde.
 5. RKKP prioriteringsproces – svar til RKKP
  Diskussion:
  Diskussion af om DUS skal kontakte dem som selskab. Er der et reelt behov for databaser og kan man bruge dem til noget?
  Ansvarlig: Lars
 6. Orientering fra NUF møde på Island
  Diskussion:
  Præsident for NUF Christians Beisland afholdte indledende møde. Økonomien i NUF er presset. I den forbindelse blev det bla. besluttet at sætte kontingentet op, ligesom man arbejder på mere ensretning og en bedre struktur i NUF, herunder i planlægningen af NUF’s årsmøder.  Det næste årsmøde i 2021 afholdes i Helsinki.
  Action: N/A
  Ansvarlig: N/A
 7. Henvendelse fra Hans Stimpel. Der er oprettet et tværregionalt / landsdækkende behandlingsfællesskab for blærekræft.
  Diskussion: Der er blevet oprette et tværregionalt / landsdækkende behandlingsfællesskab for blærekræft. Et tilsvarende er oprettet for nyrecancer.
  Action: N/A
  Ansvarlig: N/A
 8. Efterårets bestyrelsesmøder
  Næste møde: 23.10, kl. 11-14
 9. Eventuelt
  Bestyrelsen har besluttet at fremtidige årsmøder forsøges koordineret med anæstesiologernes årsmøde for at undgå sammenfald.