Referat for bestyrelsesmøde 25. april 2018 Hotel Plaza, Odense, kl. 11.00 – 14.00

Møde dato:
Onsdag, 25. april 2018 – 11:00
Fraværende:

 

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

  • EBU repræsentanter: Mia Gebauer er godkendt som næste repræsentant for Danmark. Alicia Martin er “considered until next EBU examination”.

  • Ift. årsregnskabet er revisionsfirmaet adspurgt iht. om man kan gøre indsigelser til dette, selvom DUS generalforsamlingen først ligger sidste på året. I flg. revisionsfirmaet er der intet til hinder for dette.

 2. Danehoffet

 3. Danehoffet fortsætter, men DUS vil i fremtiden udbyde Danehoffet på DUS’ hjemmeside, hvor der henvises til Danehoffets egen hjemmeside for nærmere information.

 4. Firma repræsentanter deltager som kursister og på lige fod med de deltagende læger iht. læringspotentialet (se bilag).

 

 1. Planlægning af Efterårsmøde 2018
  Der arbejdes på at gøre programmet færdig inden sommerferien.

 

 1. SPCG

Action: Klaus Brasso indstilles som kommende formand for SPCG. Som afløser for Jørn Skibsted afsøges mulige kandidater.

Ansvarlig: Lars Lund og Michael Borre

 1. Anmodning om medlemskab
  Der er ikke kommet anmodninger om medlemskab.

 2. Eventuelt

Action: Henvendelse fra FC prostata projektgruppen iht. at finde en mulig urologisk kontaktperson. DUS afsøger muligheden herfor.

Ansvarlig: Jens Sønksen