Referat for bestyrelsesmøde 14. september 2018

Møde dato:
Fredag, 14. september 2018 – 9:00

 

Hotel Marselis, Århus, kl. 9.00 – 13.00

Deltagere: Maiken Bjerregaard, Jens Sønksen, Michael Borre, Lars Lund, Søren Madsen & Pernille Skjold Kingo, Mikkel Fode

Referent: Mikkel Fode

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødeA. Spørgeskema til foreningens yngre læger medlemmer for at afklare interesse for YDU heldagsmøder forud for fremtidige efterårsmøder: Skemaet endnu ikke udsendt, udsendes snarest.
  Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo
 2. Planlægning af Efterårsmøde 2018
  Diskussion: Bestyrelsen arbejder videre med at finde emner og talere til state-of-the-artforedrag samt moderatorer til abstrakt sessioner. Flere forslag og navne er i spil. Der har været følere omkring de to industrisponsorerede symposier, men der foreligger ikke konkrete aftaler endnu. Desuden diskuteres vedtægtsændringer der – som tidligere
 3. Anmodning fra Sundhedsstyrelsen: rådgivning om sammenhæng mellem funktioner i urologiDiskussion: Sundhedsstyrelsen (SST) er blevet forespurgt om det hensigtsmæssige i, at en region samler varetagelsen af to hovedfunktionsbehandlinger (hhv. benign nyretumorkirurgi og rekonstruktiv pyeloplastik) på et sygehus, der ikke samtidig varetager specialiseret malign urologi. I den forbindelse har SST rettet henvendelse til DUS for at få rådgivning om sagen.

  Det er bestyrelsens samlede holdning, at den benigne nyrekirurgi godt kan varetages på et center der ikke samtidig har malign kirurgi. Fagligt vil det ligefrem give god mening at samle den benigne nyrekirurgi for at sikre et sufficient volumen både til vedligeholdelse af rutine, uddannelse af nye speciallæger og rekruttering.

  Action: Bestyrelsen vil forfatte et officielt svar til SST. Ansvarlig: Jens Sønksen og Mikkel Fode

 4. Udpegning af ledelsesrepræsentanter fra specialeselskabet til ansættelsesudvalgene

Action: De relevante personer i forhold til foredrag og abstrakt sessioner vil blive

kontaktet. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt snarest.

Ansvarlig: Alle

Diskussion: Pernille Skjold Kingo og Nicolai Spjeldnæs har siddet i udvalget i 11⁄2 år og er begge udpeget for 3 år. Bestyrelsen er enige om at de to fortsætter som allerede aftalt. Action: Dette meddeles til videreuddannelsesudvalget
Ansvarlig: Maiken Bjerregaard

 1. Udpegning til Ankenævnet for Patienterstatninger
  Diskussion: DUS er blevet bedt om at foreslå en ny kandidat til nævnet da Paul Ostri ikke har ønsket genbeskikkelse.
  Action: Paul Ostri takkes for sit store arbejde i nævnet. Bestyrelsen vil undersøge om der er interesserede kandidater blandt selskabets medlemmer.
  Ansvarlig: Lars Lund
 2. Udpegning til arbejdsgruppe vedr. en gennemgang af specialfunktionerne vedr. DSD Diskussion: Der diskuteres mulige kandidater.
  Action: Bestyrelsen vil kontakte relevante personer, der er kvalificerede og interesserede i at varetage opgaven.Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo
 3. Ny formand til Andrologisk Gruppe
  Diskussion: Jens Sønksen har besluttet at trække sig som formand for gruppen. Det nuværende medlem Mikkel Fode, Herlev og Gentofte Hospital foreslås som ny formand. Action: Jens Sønksen takkes for det store arbejde. Der er enighed i bestyrelsen om udpegning af Mikkel Fode
  Ansvarlig: Jens Sønksen
 4. Henvendelse fra RHDer henvises til vedlagte bilag 1 omkring PARP-sagen.
 5. Marie og August Krogh Prisen
  Diskussion: DUS er blevet forespurgt om kandidater til prisen. Det har ikke været muligt at finde kandidater blandt foreningens medlemmer.
 6. Ansøgning fra Kasper Drimer Berg om økonomisk støtte til flybillet
  i forbindelse med et forskningsophold i Michigan, USA i september/oktober 2018. Diskussion: Der er tilslutning i bestyrelsen til at støtte forskningsophold. Desuden vurderes det at være en stor gevinst for yngre læger og Dansk Urologi at der i fremtiden åbnes op for denne slags ophold. Konkret kan det gode forhold mellem Dansk Urologi og vores kolleger i Michigan komme uddannelseslæger i hele landet til gode. Dog er det bestyrelsens ønske at ansøgninger til sådanne ophold formaliseres.
  Action: Det aftales at Kasper Drimer Berg opfordres til at søge pengene andet sted f.eks regionale fonde og kræftens bekæmpelse. Såfremt det ikke lykkes, vil DUS dække flybilletten. Der vil blive arbejdet videre på et formaliseret legat.

om hvorvidt behandling af avanceret prostatacancer fremover skal

være en del af det urologisk speciale.

Til baggrund skal det oplyses at spørgsmålet udspringer af PARP-sagen. Det er naturligvis

bestyrelsens holdning at avanceret prostatacancer fortsat skal varetages i urologisk regi.

Ansvarlig: Søren Madsen

11. Anmodning om medlemskab (bilag)
Der er kommet anmodninger om medlemskab fra Ninna Nielsen, Lasse Larsen Nonboe, Jesper Lyngdorf, Vanaja Kumarasegaram, Sandra Miriam Kawa, Mathilde Holmskov, Mia Børsmose Trip. Alle ønskes velkommen i foreningen.

12. Eventuelt

Selskabets mangeårige sekretær, Susanne Holsaae, har stoppet sit arbejde i selskabet. Susanne har udført et enormt arbejde for os gennem årene og har været meget værdsat. Susanne ønskes al lykke i fremtiden. Selskabet har bekostet en fortjent afskedsgave.

Til orientering har DUS erfaret at projektet med kompetenceløft af kræftkirurger er lagt ned af Danske Regioner og sundhedsministeriet.

Udvalg på DUS’ hjemmeside er ikke opdateret. Lars Lund vil sammen med webmaster opdatere disse.

Specialistnævnet til vurdering af overlægestillinger bliver ikke længere spurgt af SST. DUS vil derfor rette henvendelse til SST om hvorvidt nævnet bør nedlægges.

Drøftelse af udnævnelse af æresmedlemmer.