Referat af generalforsamling 19. november 2021

Møde dato:
Fredag, 19. november 2021 – 9:00

Sted:             Hotel Hesselet, Nyborg

Referent:      UJ

1.     Valg af dirigent. Erik Højkjær Larsen foreslås af bestyrelsen, uden indvendinger fra salen.

2.     Formandsberetning for året 2020/21.

3.     Kassererens beretning for året 2020. Regnskabet er godkendt af den lægelige revisor. Der berettes, at økonomien generelt er sund i DUS.

4.     Fastsættelse af kontingent. Der er ingen forslag om ændringer.

5.     Spørgsmål til de skriftlige beretninger.

Det indskærpes fra hovedkursuslederen Margrethe Andersen, at hoveduddannelsessøgende melder eventuelle afbud til kurserne i god tid, dvs. så snart man får datoerne udstukket. Man bedes melde, hvis der er perioder hvorunder man ikke kan deltage i kurset (orlov, etc.). Ved sene afbud kan man ikke forvente at få tildelt et nyt kursus inden for den berammede tid for ens speciallægeuddannelse.

Jørgen Bjerggaard beretter om fellowship ordningen under kræftplan 4, der er generelt gode erfaringer og ordningen kører videre ”indtil videre”. Det opfordres til at man udnytter ordningen, så finansieringen ikke går tabt fremover. Der skal udpeges ny person til fellowordning fra DUS.

Danehoffet ved Karin Andersen beretter, at de deltagere, som skulle have været med i 2020, hvor Danehoffet blev aflyst, bliver inviteret igen til 2022. Ved afbud fyldes der op med nye ansøgere. Det er uge 34 tirsdag-torsdag.

6.     Valg til bestyrelsen: Andreas Thamsborg er på valg, genopstiller ikke. Maiken M. Howard afgår efter tur. Mikkel Fode afgår efter tur. Bestyrelsen foreslog: Karin Andersen (medlem), Peter Østergren (yngre medlem) Sara Tolouee (ny formand for YDU). Alle vælges, der er ikke kommet yderligere forslag eller opstillinger.

7.     Valg af lægelig revisor. Frank Schmidt afgår efter tur. Bestyrelsen foreslår Nessn Azawi som vælges uden indvendinger. Nessn accepterer.

8.     Udnævnelse af æresmedlem. Overlæge Erik Højkjær Larsen udnævnes til æresmedlem.

9.     Overrækkelse af fellowships v/ professor Jørgen Bjerggaard. Der overrækkes diplomer til alle, der har gennemført fellowship.

10.  Medac-stipendiet på kr. 20.000 uddeles til Thomas Dreyer, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital.

11.  IPSEN grant på i alt kr. 150.000 deles mellem Majken Wiborg, ph.d.-studerende ved SDU, Sydvestjysk Sygehus, og Lars Boesen, dr.med., Herlev-Gentofte Hospital.

12.  Legatmodtagere bedes holde 3-5 min oplæg på næste årsmøde, om det støttede projekt.