Referat af ekstraordinær Generalforsamling, Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24 i Odense kl. 13.30 til 14.00.

Møde dato:
Mandag, 18. februar 2019 – 13:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerregaard, Søren Madsen, Lars Lund, Pernille Skjold Kingo og
Mikkel Fode (referent)

1. Professor Jens Sønksen vælges som dirigent.
2. De foreslåede vedtægtsændringer vedtages enstemmigt. Dette er i overensstemmelse med
flertallets holdning ved seneste ordinære generalforsamling:
– Mødestrukturen omlægges så der fremover vil være ét årligt 2-dages møde med
generalforsamling. Begrundelsen for dette forslag var at det vil bedre mulighederne for
faglige indslag og skabe en social ramme der gør det muligt at mødes på tværs af landet.
Ændring i §10 samt justeringer i §6.2 og §7. Som konsekvens af dette forlænges alle
nuværende poster med 1⁄2 år for indeværende valgperiode.
– Antallet af medlemmer der skal være til stede for at vedtage vedtægtsændringer ænders
fra 1⁄2 af selskabets medlemmer til 1⁄4 af selskabets medlemmer. Begrundelsen for dette
forslag er at det ikke længere synes muligt at samle 1⁄2 af selskabets medlemmer og at
man derfor i øjeblikket skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved ændringer.
Omvendt er der ikke krav om antal deltagere her, hvorfor et mindretal af foreningens
medlemmer i princippet kan vedtage ændringer. Ændring i §13.
– Selskabets vedtægter med ændringerne er vedhæftet.

Vedtægter