Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. marts 2016 i Odense

Møde dato:
Torsdag, 3. marts 2016 – 17:30

Afbud:            Michael Borre.

Referent:        Trine Møller Rudlang

 1. Forårsmøde 2016:
  D. 8. april på Herlev hospital i store auditorium.,
  State of the art: ”Hvor er robotkirurgiens plads i urologien?”,
  Årets fest bliver afholdt i Domus Medica d. 8/4 om aftenen.
 2. E-kursus: D. 7. april 2016. Færdiggørelse af program, hvor emnet om formiddagen er nyretransplantationer i DK og emnet om eftermiddagen er kræftpakkeforløb.
  Endeligt program og mødested følger.
 3. Evt. vedtægtsændringer til generalforsamlingen d. 8. April 2016 vedrører især bestyrelsens sammensætning og varigheden for deres deltagelse som bestyrelsesmedlemmer.
 4. Udvælgelse af abstracts.  Vi har modtaget i alt 25 abstracts, hvoraf 16 er blevet udvalgt til præsentation på forårsmødet 2016.
 5. IRF´s specialistgruppe – udpegning.
 6. Anmodning om medlemskab fra Lisa Lethan, Shima Bjerrum, Caroline Odderskov og Maria Lindgren som alle bydes velkommen i selskabet.
  Der er endvidere kommet anmodning om ekstraordinært medlemskab fra Bo Barfoed fra RADS – bestyrelsen vil drøfte, om han kan blive optaget på lige fod med firmamedlemmer på næste bestyrelsesmøde.
 7. Eventuelt.
  Vi stiler imod at afholde møde mellem DUS´s bestyrelse og de uddannelsesansvarlige overlæger d. 24. juni (Lægeforeningen i København kl. 10-16) og de ledende overlæger på Hindsgavl slot i Middelfart d. 10. nov. 2016 (dagen før efterårsmødet).
  Det er drøftet, at der endnu ikke er indgået en endelig aftale med Danehoffet vedr. Danehoffets forankring i selskabet.