Referat af bestyrelsesmøde Odense d. 18. august 2015

Møde dato:
Tirsdag, 18. august 2015 – 14:30

Odense d. 18. august 2015

Tid:    Tirsdag den 18. august 2015

Sted:    Odense

Deltager:     

  • Ulla Geertsen
  • Jens Sønksen
  • Lars Lund
  • Michael Borre
  • Trine Møller Rudlang (referent)

1.    Efterårsmøde 2015

    Afholdes d. 13. november 2015 på Comwell i Middelfart
Der er udarbejdet et foreløbigt program. Informationer vedr. efterårsmødet vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Deadline for abstracts d. 17. oktober 2015

2.    Udpegninger/indstillinger
– Udpegning til IRF’s specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Urinveje i stedet for Peter Klarskov. Bestyrelsen forsøger at finde en kandidat – interesserede medlemmer er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

    Der indstilles en kandidat til Marie og August Krogh prisen 2016

    – Ansættelsesudvalg for læger i hoveduddannelse: for at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgere på landsplan, skal de videnskabelige selskaber udpege mindst en speciallæge og en yngre læge, som deltager i alle tre regionale ansættelsesudvalg. DUS indstiller Frank Schmidt og Trine Møller Rudlang.

3.    Møde vedr. Danehoffet

Margrethe Andersen er tilstede under første del af bestyrelsesmødet, hvor hun præsenterer forslag til fremtidig struktur for Danehoffet. Det aftales at DUS fremadrettet er behjælpelig med administration af økonomien, som fortsat dækkes af Danehoffets budget. Det besluttes at Danehoffet kommer til at ligge under DUS i stedet for uddannelsesudvalget og at den nuværende styregruppe for Danehoffet i den sammenhæng udarbejder et kommissorium.

4.    Anmodning om medlemskab
Der er kommet anmodning fra Susanne R.H. Nielsen og Mathias Madsen, som begge bydes hjertelig velkommen.

5.    Eventuelt

Som led i moderniseringsprocessen i selskabet planlægger bestyrelsen et møde med de ledende overlæger fra urologiske afdelinger i DK. Mødet tænkes afholdt d. 12. november i Middelfart. Invitation sendes ud separat til ledende overlæger.

Kommende bestyrelsesmøder er planlagt i Odense d. 26. oktober og i København d. 16. december.