Referat af bestyrelsesmøde 25. juni, 2015 i København

Møde dato:
Mandag, 29. juni 2015 – 11:00

Referent: Lars Lund

 1. Hovedformålet med bestyrelsesmødet var at gennemgå visioner for DUS. På baggrund af det tidligere afholdte internat samt E-kursus havde bestyrelsen besluttet at gå tingene igennem for at se, hvordan man kunne starte processen.
 2. Bestyrelsen mener, at det der primært skal være fokus på er: de ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, forskningsledere.
  Dette især med henblik på at få styrket nogle fokusområder, således man sikrer en synergi mellem disse 3. Overordnet vil bestyrelsen tage initiativ til at få de ledende overlæger til et dagsmøde/internat med henblik på at snakke fremtidsvisionerne igennem og sparre med hinanden, således man kan få implementeret de nye visioner, hvor alle står sammen med ”DUS i ryggen”.
 3. Der har været forespørgsel fra VHL-gruppen med henblik på udpegning af medlem fra DUS. Lars Lund deltager sammen med ledende overlæge Per Bagi. Formand Ulla Geertsen laver et svar til Christian Beisland.
 4. Der har været en officiel henvendelse fra Christian Beisland med henblik på at oprette en nordisk gruppe inden for nyrecancer. Bestyrelsen indstiller overlæge Bjarne Kromann og professor Lars Lund til at starte op i denne nordiske gruppe. Formand Ulla Geertsen laver et svar til Christian Beisland.
 5. DAPROCA: Overlæge Niels Christian Langkilde udtræder og bestyrelsen foreslår Mads Hvid Poulsen og Niels Harving med henblik på at indgå, således der bliver en bred regional dækning.
 6. Bestyrelsen vil gerne byde hjertelig velkommen til 4 medlemmer som har søgt optagelse:
  Signe Albertsen, Sabrina Toft Hansen, Frederikke Eichner Christiansen og Sukro Topcu. 
 7. Bestyrelsen gennemgik, hvordan en formular til et abstract skulle se ud samt point givning.  Abstract skal bygges op efter en skabelon, som fremgår på hjemmesiden. Ud fra materiale/ metode og originalitet får man således et bedre videnskabeligt grundlag for udvælgelsen af abstracts til vores møder.
 8. Deadline for abstracts til efterårsmødet den 13. november er 17. oktober2015 kl. 24.00.
 9. De næste bestyrelsesmøder er planlagt: til den 18. august 2015 kl. 15.15 i Odense. Derefter 26. oktober kl. 15.15.
 10. Morten Jønler deltog for sidste gang i mødet (i denne omgang) og bestyrelsen takkede mange gange for hans store indsats i arbejdet for DUS.