Referat af bestyrelsesmøde 18. november 2021

Møde dato:
Torsdag, 18. november 2021 – 10:00

Deltagere:    Lars Lund, Michael Borre, Helle Handler Petersen, Ulla Joensen
Sted:             Hotel Hesselet, Nyborg
Afbud:          Mikkel Fode, Maiken Howard, Andreas Thamsborg
Referent:      Ulla Nordström Joensen
1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. august 2021
Godkendt.
Action: Lægges på hjemmeside.
Ansvarlig: UJ
2.     Information fra formanden
Kasper Olsen stopper i DaPeCa, Pernille Skjold Kingo forslås i stedet.
Action: Pernille har sagt ja. DUS takker Kasper for et godt arbejde i DMCG gruppen.
Ansvarlig: LL

Action: Rundsende høring om behandling af senfølger efter colorektal cancer, til kommentering indenfor 1 uge. Mia Gebauer har siddet med i arbejdsgruppen.

Ansvarlig: LL

Vedrørende legat sponsorships til næste årsmøde skal bestyrelsen kontakte firmaer angående dette, så udbuddet kan komme rettidigt ud.

Ansvarlig: LL

Action: LVS Behandlingsrådets fagudvalg vedrørende teknologi til behandling af forsnævring i urinleder – der skal indstilles nyt medlem. DUS foreslår Helene Jung. Første møde udskydes til januar.

Ansvarlig: LL melder tilbage til LVS

Henning Olsen sidder i NUF rekonstruktion, vi er bekendt med at han er stoppet som overlæge og klinisk professor, og er nu emeritus. Det akademiske arbejde fortsætter, inklusive arbejdet i NUF.

Aktion: Ingen.

3.     Møde med ledende overlæger
Der søges en funktion som ”døråbner” til departementschefer, etc., når der er sager som kræver politisk handling. Dette kan DUS i kraft af bestyrelsen søge at udfylde, med alle ledende overlægers godkendelse i ryggen. Dette inkluderer den længe ønskede revision af specialeplanen.

På tegnebrættet, at der bliver udveksling mellem DK og f.eks. Bergen, North Carolina.

Action: Brev til sst om at hele specialeplanen trænger til at blive gennemgået og opdateret i en længerevarende proces.

Ansvarlig: LL

4.     Planlægning af årsmødet
Hele årsmødet gennemgås, de sidste detaljer lægges på plads.
Action: Der skal indsamles erfaringer fra mødet til diskussion til næste BM.
Ansvarlig: Alle