Laparoskopi-/ Robotudvalget under Dansk Urologisk Selskab OUH, tirsdag 20. oktober 2015

Møde dato:
Tirsdag, 20. oktober 2015 – 14:15

Deltagere: Nessn Azawi, Henning Olsen, Johan Poulsen, Malene Rohrsted; Bjarne Kromann og Lars Lund

Referent: Bjarne Kromann

Program for Urolap møde:

 1. Nessn gennemgik den elektroniske version af Urolap skemaet, som har fået tilføjet ekstra koder til registrering af histologi svar mm. Den Elektronisk UroLap database starter 1. januar 2016, diverse tilladelser er bragt i orden (Datatilsyn). Implementering af skemaer på forskellige afdelinger er begyndt i en prøveperiode. Man diskuterer om patienter ved operationstilmelding kan give skriftligt tilsagn om – at operationsdata, histologi og indlæggelsestid må anvendes til kvalitetsudvikling og forskning.
 2. Hver afdeling skal have adgangskoder tildelt til de læger der indtaster oplysninger. Nessn kan kontaktes via mail, og han kan oprette de brugere der er nødvendige
 3. Hvordan behandler vi tidligere UroLap skemaer? De tidligere Urolap skemaer kan konverteres ind i den nye elektroniske database. Urolap skemaer fra i år kan sendes til projektsygeplejerske Susanne i Skejby (som de tidl. år), eller man kan indtaste oplysningerne selv i den elektroniske version der nu er testes. Data kan tilgås af statistiker og UroLap rapporten vil stadig udkomme..
 4. Optimering af UroLap skemaer mht. fremtidig projekter. UroLap skemaet er tilsat flere informationer som er mest relevante for nyrekirurgi. Dette er et eksempel på hvordan skemaet kan udbygges. Imidlertid tillader Sharepoint databasen ikke popup-vinduer med informationer som er specifikke, således at indtastning af operationskoden for cystektomi – automatisk ville fremkalde et skema relevant for denne operation /patienttype. Det kan komme med en ny platform Open
 5. Nyt projekt? Nessn og Lars orienterede om ”Open”- Odense Patient data Explorative Network
  Dette er en database platform, hvor data registreret i Excel kan overføres.
  Open drives af Syddansk Universitet, og databasemanager er juridisk ansvarlig over for datatilsyn og andre registeransvarlige væsener. Den årlige driftsomkostning for én database er ca. kr. 40.000. Databaser som håndteres af Open kan mod betaling køres op imod f.ex. patologi registeret og andre databaser. Den elektroniske version af UroLap vil fint kunne køre under Open, med alle de muligheder det åbner.
 6.  Man diskuterede økonomien i dette projekt. Hvis alle urologiske afdelinger deltager med kr. 5.000 pr. afdeling hvert år, synes det økonomiske at være dækket.
 7. Lars orienterede om, at gynækologerne har indført en formaliseret uddannelse i laparoskopi. Vi diskuterede igen ”laparoskopisk kørekort” og certificering i robotkirurgi. Lars vil tage kontakt til formanden for uddannelses udvalget og forhøre om dette er inden for udd. udvalgets rammer at anbefale/ indføje dette element i uddannelsen til urolog.