Generalforsamling – Referat 18.11.2022.

Møde dato:
Fredag, 18. november 2022 – 9:00

Referat af Dansk Urologisk Selskab Generalforsamling
18. november kl. 9.00 -9.45 – Scandic Kolding

 1. Valg af dirigent : Mikkel Fode valgt. Der er 98 stemmeberettigede til stede, således er generalforsamlingen beslutningsdygtige.
 2. Formandsberetning for året 2021/22: Formanden takker for godt samarbejde med alle parter gennem formandstiden.
 3. Kassererens beretning for året 2021: Generelt god økonomi. Regnskabet er godkendt af den lægelige revisor.
 4. Fastsættelse af kontingent: Kontingent er ikke planlagt ændret i 2023.
 5. Spørgsmål til de skriftlige beretninger. Margrethe Andersen opfordrer til at kursister i hoveduddannelse prioriterer kurserne og sørger for at planlægge så de undgår sene afbud, da dette spilder tid og økonomi for alle involverede. Desuden at forslag til nye diagnosekoder meldes ind til udvalget. DaTeCa er på vej med nye retningslinjer. Michael Borre orienterer om DaProCas arbejde med debatten om PSA screening samt PSA måling hos LUTS patienter. Jørgen Bjerggaard opfordrer speciallæger til at benytte muligheden for de finansierede cancerkirurgisk fellowship.
 6. Valg til bestyrelsen. Alle indstillede godkendes af generalforsamlingen til de foreslåede poster.
  • Formand Lars Lund afgår efter tur – bestyrelsen indstiller Michael Borre
  • Valg af næstformand – bestyrelsen indstiller Ulla Nordström Joensen
  • Valg af kasserer – bestyrelsen indstiller Hans-Erik Wittendorf
 7. Forslag til vedtægtsændring vedr. §12 – se bilag. Ændringerne godkendes enstemmigt.
 8. Overrækkelse af fellowships v/professor Jørgen Bjerggard
 9. Præsentation fra sidste års legatmodtagere fra Thomas Dreyer (Medac legat) samt Lars Boesen (Ipsen legat delt med Majken Wiborg).
 10. MEDAC-prisen uddeles til Naomi Nadlers projekt om ikke-muskelinvasisv blærecancer.
 11. IPSEN sponsorship uddeles delt i 3: Til Rikke Milling om senfølger efter blærekræftbehandling, Martin Lund og Emma Rasmussen om non-invasiv diagnostik af små nyretumores, samt Thomas Helgstrand med projekt om prostatacancers epidemiologi.
 12. Udnævnelse af æresmedlem. Professor Dr. Med. Jens Sønksen udnævnes.
 13. Eventuelt. Det påpeges at DUS kodebogen fortsat ligger som webapp. Formand Lars Lund takkes for et stærkt formandskab gennem se seneste 3 år.