DUS uddannelsesudvalgs møde

Møde dato:
Onsdag, 8. november 2017 – 15:30
Referent:

Udd. Udvalgsmøde den 8. November 2017 Odense.

Tilstede Maiken Bjerggaard, Rikke Bølling, Margrethe Andersen og Karin Andersen

 

1)

Referat godkendt

 

2)

Region Nord:

Afventer inspektor besøg i Skejby i januar 2018.

Junior inspektor Astrid Livbjerg udnævnt

Region Øst:

Inspektor besøg i Herlev – rapport ikke udkommet. Nye tiltag med fokus på supervision af YL i Herlev/Gentofte starter jan. 2018.

Inspektor Morgens Nørgaard Knudsen udnævnt. Junior inspektor søges fortsat

Region Syd:

Junior inspektor søges fortsat

Vedtaget ændring i den tidsmæssige fordeling i mellem afdelinger i HU uddannelsesforløb for at opnå alle kompetencer.

Vakante uddannelsesforløb i Sønderborg. Stillingen kan hvis der fortsat ikke er ansøgere flyttes til andre af regionens matrikler.

Afslag på KBU ansættelser på Urologisk afd Odense.

#DetKuHaVæretMig (Svendborgsagen) vendes.
3) Målbeskrivelse

Intro målbeskrivelse er godkendt og lagt i lobog.net. Gælder for introlæger der starter pr 1.11.2017.

Planlægger grundlæggende revision af HU målbeskrivelse i foråret 2018 inkl. revision af kurser.

4) Hovedkurser

Hovedkursusleder har indsendt budget til SST.

De praktiske kurser er begrænset på antal deltagerere, hvorfor der er søgt om øget kapacitet/flere kurser i 2018. Hvis dette ikke i mødekommes af SST får det den konsekvens at kursister ikke kan færdiggøre deres speciallægeuddannelse indenfor den berammede tid. Det får så igen konsekvenser for de kliniske afdelinger i fht personale til fastholde produktionen.

Finansiering af hovedkursere har været drøftet på kirurgiske specialers fællesråd 20/9-17, hvor der udtrykkes bekymring omkring de reducerede budgetter. Videre drøftelse marts 18 i Kirurgisk Forum.

Delkursusleder i mikrobiologi udpeget: Nicolai Spjeldnæs

 

5) PKL nyt (PKL Nord + Øst – i region Syd PUF)

Inspektor ordningens værdi og brugbarhed er drøftet.

Udd. Udvalget stiller spørgsmålstegn ved tyngden, når der gentagne dårlige rapporter ingen konsekvens får og når kadencen af inspektor besøg er så ujævn.

Fortsat fokus på kompetence vurderingsskemaer.

 

6) DUS efterårsmøde

Oplæg fra uddannelses Udvalgets formand finpudses.

 

7) Danehoffet

Fortsat flere ting der er uafklaret. Forventer opfølgning snarest.

 

8) Eventuelt

Kort diskussion certificering af speciallæger og i hvilket regi det skal ligge. Spørgsmål stilles

til bestyrelsen.

Nye mødedatoer: synkroniseres med bestyrelsesmøder

 

 

Referent Karin Andersen