Dagsorden DUS uddannelses udvalgs møde d. 5/9-16 Hotel Plaza Odense kl 10-16

Møde dato:
Fredag, 9. september 2016 – 6:45
Referent:

1)Godkendelse af referat

Godkendt uden anmærkninger

2)Runde fra regionerne

Vest:

Stillingen som PKL i Videreuddannelsesregion Nord er udløbet og Nicolai Spjeldnæs ønsker ikke at genbesætte denne igen grundet uoverenstemmelse med ledelsen på Viborg Sygehus i forbindelse med planlægningen af den fremtidige urologisk uddannelse i Viborg.

Det forventes at der er ansat ny PKL 1. januar.

Øst:

Indførelsen af Sundhedsplatformen har medført en del problemer i forhold til den daglige drift, herunder uddannelse på Herlev.

Det første uddannelsesophold på Privat Hospital er gennemført. Der evalueres aktuelt.

Roskilde og Næstved er nu blevet en afdeling. Alle introduktionsstillinger er besat i Roskilde.

Der forventes i regionen flere ansøgere end der er hoveduddannelsesstillinger.

 

Målbeskrivelsen for introdelen

Der arbejdes med mlålbeskrivelsen.

 

Næste møde: 14.11.2016