Bestyrelsesmøde d. 30. maj 2016

Møde dato:
Mandag, 30. maj 2016 – 19:00

Fraværende:
Michael Borre

Referent:
Trine Møller Rulang


1) Evaluering af forårsmøde og generalforsamling

Diskussion:

Et godt møde generelt med god diskussion til generalforsamling og højt niveau af de frie foredrag. Vi har fået evaluering fra industrien, med generel tilfredshed fraset forplejningen, hvilke vi er enige i.

Action:

Opmærksom ved bestilling af mad til fremtidige møder.

Ansvarlig/ deadline:

Bestyrelsen


2) State of the Art til efterårsmøde

Diskussion:

ARBEJDSTITLER:

 • Specialeplanen
 • Kliniske retningslinjer
 • Prostatacancer og MR
 • Patientklager

Action:

Undersøger mulige foredragsholdere herunder person fra SST.

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/ August 2016


3) Planlægge mødedagen med de uddannelsesansvarlige overlæger

Diskussion:

Program udarbejdes.

Action:

De uddannelsesansvarlige overlæger er tidligere orienteret om mødedato

Der udsendes invitation, program og tilmelding

Ansvarlig/deadline:

Program: Lars Lund /1. Juni 2016

Udsendelse af invitation, program og tilmelding: Susanne Holsaae /1.juni 2016


4) Samarbejde med studerende

Diskussion:

Vi har fået henvendelse fra en gruppe urologiinteresserede studerende SUS, som ønsker samarbejde med selskabet mhp. at skabe større kendskab til urologien blandt studerende.

Action:

Der tages kontakt til SUS.

Ansvarlig/deadline:

Trine Møller Rudlang/Juni 2016.


5) Høringsmateriale vedr. dimensioneringsplan 2018-2022 – Urologi

Diskussion:

Vi vil kommentere på dette efter indhentning af oplysninger fra bl.a. de uddannelse-ansvarlige overlæger og specialerådene.

Action:

Kontakter specialerådsmændene.

Ansvarlig/deadline:

Jens Sønksen / 24. juni 2016

Bestyrelsen/endelig deadline for høringssvar 1.november 2016


6) Pro.medicin.dk har brug for hjælp til udpegelse af en ny referent

Diskussion:

Bestyrelsen forsøger at finde en egnet person.

Action:

Personen kontaktes.

Ansvarlig/deadline:

Lars Lund / 5. juni


7) Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 11. januar 2016 på Urologisk/Gynækologisk afdeling, Næstved Sygehus

Diskussion:

Rapporten tages til efterretning.

8) 5 anmodninger om medlemskab: Stephan Sceufen, Pernille Hammershøj, Stine Lohmann, Gjertrud Ege, Wennevik og Maria Ordell Sundelin.

Diskussion:

Alle 5 ansøgninger er gennemgået.

Action:

Alle 5 bydes velkommen.


9) Eventuelt

Ansættelsesforhold i de tre videreuddannelsesregioner

Diskussion:

Ønsker at skabe ensrettethed i forbindelse med ansættelse af hoveduddannelseslæger

Action:

Skriftlig kontakt til de tre chefer for videreuddannelsessekretariaterne.

Ansvarlig/deadline:

Lars Lund / 1. juli


10) Kommende møder

2016:

 • Bestyrelsesmøde Domus Medica, København: 24. juni, kl. 10-12
 • Bestyrelsens møde med uddannelsesansvarlige overlæger Domus Medica, København: 24. juni, kl. 12-16
 • DUS overdragelsesforretning inkl. bestyrelsesmøde: 20.-21. august
 • Bestyrelsesmøde Odense: 12. september, kl. 12-15
 • Bestyrelsesmøde Odense: 27.oktober, kl. 12-15
 • Bestyrelsens møde med ledende overlæger Kongebrogården, Middelfart: 10.-11. november
 • DUS efterårsmøde Hindsgavl Slot, Middelfart: 11. november (deadline abstrakt 20. oktober),

2017:

 • DUS forårsmøde 2017: 10. marts