Bestyrelsesmøde d. 25. april, Hotel Plaza Odense

Møde dato:
Tirsdag, 25. april 2017 – 15:00
Fraværende:

 

  1. Opfølgning på bestyrelsesmødet 2. marts 2017

Diskussion: Patientombuddet anmoder om udpegning af sagkyndige urologer med speciale i cancersygdomme. Det er ikke lykkedes at finde nogen endnu, vi fortsætter søgningen.

Action: Lars Lund kontakter Torben Herslev.

Ansvarlig: Lars

 

Diskussion: Nyreforeningen vil gerne have dialog ved særlige sager.

Action: Henvendelser foregår via sekretariatet som sender videre til Lars Lund.

Ansvarlig: Susanne og Lars

Datoer til 3 bestyrelsesmøder i efteråret: Vi venter til 13. juni 2017

 

  1. Evaluering af forårsmødet

Diskussion:  Godt møde. Der var desværre færre sponsorer.  En time til generalforsamling er ok.

Hvilken årstid er bedst til to-dages møde?   Mange andre konferencer om foråret bl.a. EAU i København i 2018.

Hvordan får vi flere med på forårs- og efterårsmødet?

Skal der være et eller to møder om året?  To møder giver flere muligheder for abstracts.

Hvornår på året skal generalforsamlingen ligge? Kan den evt. ligge sammen med EAU i 2018?

 

Action: Vi afprøver 2-dages til efteråret, start fredag kl. 9, slut lørdag kl. 14.

Evt. kan abstracts session deles op. Der kan overvejes posterwalk, symposier, e-kursus.

Vi skal have beregning for standplads pris.

Prislag pr. pers 1.000-1.200 kr.

Der skal indhentes OK fra de ledende overlæger til at nedsætte produktion fredag.

Dato: 10.-11.november 2017 PRÆBOOKES

Alle tænker over indhold på mødet

 

Ansvarlig: Jens Sønksen kontakter de ledende overlæger om nedsættelse af produktion.

Søren Madsen får Susanne til at finde forslag til lokaliteter for ca. 80-100 deltagere, og tjekke mødepakkepris inkl. 1 x morgenmad, 2 x frokost, 1 x middag, 1 x overnatning

Deadline: 13. juni 2017

 

 

3.Informationsmøder om DRG 2018

Diskussion: Søren Madsen deltager i mødet i Odense

Action: vi får referat fra Søren

Ansvarlig: Søren

 

  1. Samarbejde med DURS

Diskussion: Vi vil gerne indgå i samarbejde, men ikke egentlige retningslinjer

Action: Michael svarer på vegne af DUS

Ansvarlig: Michael

 

 

5.Urologi 2025

Diskussion: Dokument vedr. rammer for Urologi 2025 fra ledende overlæger er under udarbejdelse.

Action: Søren Madsen indkalder til møde for samtlige ledende overlæger inden sommerferien. En mulighed kunne være 14. juni 2017 om formiddagen.

Ansvarlig: Søren

Deadline: Efteråret 2017

 

 

  1. Anmodning om medlemskab

Vi byder Josefine Gutte Koch, Stine Frost Hedegaard, Gencer Kurt og Louise Geertsen hjertelig velkommen

Action: Susanne

 

  1. Eventuelt

Danehoffet: Danehoffet ligger under uddannelsesudvalget i DUS. Vi støtter op med DUS love. Vi hjælper Danehoffet med regnskab.

Uddannelsesudvalget: Lars Lund er bindeled pt, det overgår til Maiken Bjerggaard.

Landsdækkende ansættelsesudvalg, skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde den 13. juni 2017.

 

8.Næste møde

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 11-14, Hotel Plaza, Odense