Bestyrelsesmøde d. 24. juni 2016

Møde dato:
Fredag, 24. juni 2016 – 16:45
Fraværende:

Varighed: 2 timer

 

1) Opfølgning på sidste møde

 

Samarbejde med de studerende

Diskussion:

Vedr. samarbejde med de studerende har Trine Møller kontaktet SUS (Studerendes Urologiske Selskab)

Action:

Afventer tilbagemelding fra de studerende

Ansvarlig/deadline:

Trine Møller/afventer

 

Høringsmateriale vedr. dimensioneringsplan 2018-2022 -Urologi

Diskussion:

Jens Sønksen har kontaktet specialerådsformændene, som alle vil indsende deres svar til DUS.

Action:

Afventer svar

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen /1. nov. 2016

 

Udpegelse af ny referent til Pro.medicin

Diskussion:

Lars Lund har tilbudt sig som referent.

Action: 

Godkendt

 

Ansættelse i hoveduddannelse

Diskussion:

Lars Lund har kontaktet de tre videreuddannelsessekretariater vedr. ensrettethed i forbindelse med ansættelse af hoveduddannelseslæger.

Action:

Bestyrelsen vil sikre, at de to personer der er udpeget af DUS, i videst muligt omfang deltager ved alle samtaler i de tre regioner og vil søge at udpege suppleanter der ellers kan træde til.

Ansvarlig/deadline:

Lars Lund og Jens Sønksen /20. august 2016.

 

2) Inspektorrapport fra Viborg

Diskussion:

2. Inspektorrapport fra Viborg er gennemgået og taget til efterretning.

 

3) Vedtægtsændringer og ekstraordinær generalforsamling

Diskussion:

I forlængelse af de foreslåede vedtægtsændringer ved forårsmødet forberedes ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med efterårsmødet d. 11 nov. 2016

Action:

Alle bestyrelsens medlemmer gennemlæser selskabets vedtægter og tekst til vedtægtsændring forberedes.

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/20. august

 

Kommende møder

2016:

  • DUS overdragelsesforretning inkl. bestyrelsesmøde: 20.-21. august
  • Bestyrelsesmøde Odense: 12. september, kl. 12-15
  • Bestyrelsesmøde Odense: 27.oktober, kl. 12-15
  • Bestyrelsens møde med ledende overlæger Kongebrogården, Middelfart: 10.-11. november
  • DUS efterårsmøde Hindsgavl Slot, Middelfart: 11. november (deadline abstrakt 20. oktober)

2017:

DUS forårsmøde