Bestyrelsesmøde d. 21. august 2016

Møde dato:
Søndag, 21. august 2016 – 15:45

1) Opfølgning på sidste møde

Ansættelse i hoveduddannelse

Diskussion:
Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde suppleant til Frank Schmidt, således at vi bedst muligt sikrer vores tilstedeværelse ved samtlige ansættelsessamtaler i hele landet. Sarah Bube er suppleant for Trine Møller Rudlang.

Aktion:
Michael Borre kontakter Frank Schmidt.

Ansvarlig/deadline:
Michael Borre og Jens Sønksen/12. sept.

Vedtægtsændringer og ekstraordinær generalforsamling

Diskussion:
Vedtægterne er gennemgået inkl. ændringsforslag.

Aktion: 
Alle bestyrelsens medlemmer gennemgår vedtægterne grundigt en sidste gang før ændringsforslagene udsendes til medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med forslag til vedtægtsændringer sendes til alle medlemmer efter næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig/deadline:
Bestyrelsen/Susanne Holsaae/ 12. sept.

2) Udpegning til SCAPECA

Diskussion:
Vi har fået henvendelse fra Jakob Kristian Jakobsen, formand for DaPeCa mhp. officiel udpegning af Mikael Aagaard til SCAPECA

Aktion:
Bestyrelsen tilslutter sig udpegning af Mikael Aagaard til SCAPECA

Ansvarlig/deadline:
Susanne giver besked til Jakob Kristian Jakobsen

3) Udpegning til Sundhedsstyrelsens Arbejdsgrupper vedr. specialfunktioner angående vurdering og behandling af prostatakræft

Diskussion:
Bestyrelsen har udpeget Niels Harving og Henrik Jakobsen som DUS repræsentanter.

Aktion:
Godkendt

4) Opdatering af repræsentanter til LVS

Diskussion:
Jens Sønksen, Lars Lund og Michael Borre vil fremadrettet repræsentere DUS

Aktion:
Godkendt. Besked sendes til LVS

Ansvarlig/deadline:
Susanne Holsaae

5) Forberedelse af efterårsmødet
Diskussion:

Udkast til program
Formiddag:          Ekstraordinær generalforsamling

State of the art:  Dansk Urologi 2025

  • Kræftplan 4 – på godt og ondt
  • Præsentation fra møde med hhv. uddannelsesansvarlige overlæger og ledende overlæger
  • NUF Odense 2017
  • EAU 2016

Eftermiddag:       Frie videnskabelige foredrag

Aktion:
Sende foreløbigt program til industrien. Færdiggørelse af program ved næste bestyrelsesmøde

Ansvarlig/deadline
Jens Sønksen/Susanne Holsaae/kommende uge

6) Opfølgning på møde med uddannelsesansvarlige overlæger

Diskussion:
24. juni mødtes bestyrelsen med de uddannelsesansvarlige overlæge fra alle urologiske afd. i landet. Bestyrelsen vil gerne sige tak for et særdeles godt møde, hvor vi fik stor indsigt i hvilke udfordringer man står med på de enkelte afdelinger. På nuværende tidspunkt arbejder vi på, at samle alle de input vi har fået mhp. senere udmelding og en samlet konklusion.

Aktion:
Materialet analyseres og gennemgås herefter på næste bestyrelsesmøde mhp. præsentation på efterårsmødet.

Ansvarlig/deadline:
Lars Lund/Trine Møller/12. sept.

7) Anmodning om medlemskab

Diskussion:
Vi har modtaget anmodning om medlemskab fra Rasmus Hassing, Inge Olesen og Hannele Touvinen

Aktion:
Alle tre bydes velkommen i selskabet
Kommende møder

2016:

  • Bestyrelsesmøde Odense: 12. september, kl. 12-15
  • Bestyrelsesmøde Odense: 27.oktober, kl. 12-15
  • Bestyrelsens møde med ledende overlæger Kongebrogården, Middelfart: 10.-11. november
  • DUS efterårsmøde Hindsgavl Slot, Middelfart: 11. november (deadline abstrakt 20. oktober)

2017:

  • DUS forårsmøde 2017: 10. marts
  • NUF i Odense 14.-16. juni 2017