Bestyrelsesmøde d. 12. september 2016

Møde dato:
Mandag, 12. september 2016 – 10:45
Referent:

1) Opfølgning på sidste møde

Ansættelse i hoveduddannelse

Aktion: Udsat til næste møde.

Ansvarlig/deadline:
Lars Lund/ næste møde.

Forslag til vedtægtsændringer og ekstraordinær generalforsamling

Diskussion:
Vedtægterne er gennemgået af bestyrelsen herunder forslag til vedtægtsændringer.

Aktion:

Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne.

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen og Susanne Holsaae/ 19. september 2016

2) Færdiggørelse af program til efterårsmøde 2016

Diskussion:

Program til efterårsmøde 2016

Dansk Urologi 2025

Kl. 08.30 – 09.00 Ankomst udstilling og kaffe

Kl. 09.00 – 09.30 Velkomst ved formanden herunder ekstraordinær generalforsamling vedr. forslag til vedtægtsændringer.

Kl. 09.30 – 10.00 Bestyrelsens orientering fra møder med uddannelses ansvarlige overlæger og ledende overlæger.

Kl. 10.00 – 10.45 Udstilling og kaffe.

Kl. 10.45 – 11.30 Kræftplan 4 (Michael Borre)

Kl. 11.30 – 11.45 Diskussion

Kl. 11.45 – 12.00 NUF + EAU

Kl.  12.00 – 13.00 Udstilling og frokostbuffet i udstillingsområdet

Kl.  13.00 – 14.00 Frie videnskabelige foredrag, session 1

Kl.  14.00 – 14.30 Udstilling og kaffe

Kl.  14.30 – 15.30 Frie videnskabelige foredrag, session 2

Aktion:

Program vedtaget og udsendes sammen med indkaldelse til efterårsmødet/ekstra ordinær generalforsamling

Ansvarlig/deadline:

Susanne Holsaae/19. september 2016

 

3) Opfølgning på møde med de uddannelsesansvarlige overlæger

Diskussion:

Alle data er samlet og foreløbig gennemgået.

Aktion:

Data bearbejdes yderligere med henblik på oplæg til efterårsmødet.

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/ 11. oktober 2016

4) Planlægning af møde med de ledende overlæger den 10. november 2016

Diskussion:

Tema bliver ”Dansk Urologi 2025”

Aktion:

Udfærdigelse af program

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/ 11. oktober 2016

5)  Udvidelse af forårsmøde til to dage

Diskussion:

Emnet drøftes

Aktion:

Bestyrelsen arbejder for en udvidelse til to dage

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/19. december 2016

6) EAU Endorsement
Diskussion:

Bestyrelsen er enige om, at man i Danmark følger de danske kliniske retningslinjer.

Derudover anerkender (”endorsement”) vi de europæiske guidelines fra EAU.

Aktion:

Vores ”endorsement” af EAU guidelines meddeles officielt til EAU.

På vores hjemmeside vil dette blive nævnt herunder link til EAU guidelines. Det vil samtidigt tydeligt fremgå, at guidelines er vejledende, og man er ikke forpligtet til at følge disse retningslinjer.

Ansvarlig/deadline:

Susanne Holsaae/1. oktober 2016
7) Anmodning om medlemskab
Diskussion:

Vi har modtaget anmodning om medlemskab fra reservelæge Sara Tolouee og firmamedlemskab fra Pierre Fabre Pharma Nordics.

Aktion:

Sara og Pierre Fabre Pharma Nordics bydes velkommen i selskabet

8) Evt.

Kræftplan IV

Diskussion:

Der lægges i kræftplan IV op til systematisk uddannelse af kræftkirurger

Aktion:

Michael Borre følger op i samarbejde med DUS og DUCG, i forhold til, hvorledes man kan påtage sig lederskab i organiseringen af den kommende certificering/kompetenceudvikling af kræftkirurger.

Ansvarlig:

Bestyrelsen/ultimo 2016

 

Kommende møder

2016:

  • Bestyrelsesmøde Odense: 12. september, kl. 12-15
  • Bestyrelsesmøde København: 11.oktober, kl. 13-16
  • Bestyrelsens møde med ledende overlæger Kongebrogården, Middelfart: 10.-11. november
  • DUS efterårsmøde Hindsgavl Slot, Middelfart: 11. november (deadline abstrakt 20. oktober)
  • Bestyrelsesmøde København: 19. december Kl. 15

2017:

  • DUS forårsmøde 2017: 10. marts
  • NUF i Odense 14.-16. juni 2017