Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2016

Møde dato:
Tirsdag, 11. oktober 2016 – 13:00

1) Opfølgning på sidste møde

Ansættelse i hoveduddannelse

Diskussion: 

Frank Schmidt har ønsket at træde tilbage.  Vi arbejder på at finde en ny kandidat og en suppleant som DUS repræsentant til ansættelsessamtaler i alle tre ansættelsesregioner.

Aktion: 

Lars Lund tager kontakt

Ansvarlig/deadline:

Lars Lund/ 20. december.

 

2) Forberedelse af møde med de ledende overlæger 10. november 2016

Diskussion:

Der udfærdiges dagsorden

Aktion:

Dagsorden sendes til de ledende overlæger

Ansvarlig/deadline:

Susanne/snarest
4) Danehoffet

Diskussion:  

Dansk urologisk selskab sætter stor pris på det arbejde som Danehoffet udfører. Vi mangler dog fortsat en afklaring omkring den formelle struktur i samarbejdet mellem DUS og Danehoffet

Aktion: 

Lars Lund tager kontakt til Karin Andersen mhp. endelig aftale vedr. vores fremtidige samarbejdsform

Ansvarlig/deadline: 

Lars Lund/ 20. december

 

5)  Fremtidig certificering af uro-onkologiske kræftkirurger

Diskussion:

Ønske om certificering fra tidligere undersøgelser har ført til indførelse i kræftplan IV. I samme forbindelse har regeringen foreslår afsat et to-cifret millionbeløb til gennemførelse af kompetenceudvikling (certificering) af kræftkirurger. Når kræftplan IV er endelig vedtaget bør der i DUCG-regi nedsættes arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et kvalificeret udspil inden for det uro-onkologiske område.

Aktion:

Bestyrelsen vil indhente materiale fra lign. internationale tiltag med henblik på forberedelse af et kvalificeret bud på organisering af en sådan certificering.

Ansvarlig/deadline:

Michael Borre/ultimo 2016

6) DUS repræsentation i de 5 DUCG´er

Diskussion: 

Det diskuteres hvorvidt DUS mandat til repræsentation i DUCG’erne løbene bør revurderes i bestyrelsen. Den foreslåede løbene vurdering findes mest hensigtsmæssigt henlagt i de respektive grupper, som vil have den fornødne indsigt i behovet for en evt. medlemsudskiftning. Den formelle godkendelse af DUS repræsentant vil herefter foregå bestyrelsen i DUS.

Aktion:

Godkendt

9) Monuril Denmark

Diskussion:

Udsættes til næste møde

Ansvarlig/deadline:

Bestyrelsen/20. December

 

10) Anmodning om medlemskab

Diskussion:

Vi har modtaget anmodning om medlemskab fra Linea Blichert-Refsgaard, Ann Buhl Bersang og Jørgen Thorup

Aktion:
Alle tre bydes velkommen i selskabet

Kommende møder

2016:

  • Bestyrelsens møde med ledende overlæger Kongebrogården, Middelfart: 10.-11. november.
  • DUS efterårsmøde Hindsgavl Slot, Middelfart: 11. november (deadline abstrakt 20. oktober)
  • Bestyrelsesmøde København: 20. december Kl. 10

2017:

  • DUS forårsmøde 2017: 10. marts
  • NUF i Odense 14.-16. juni 2017