Bestyrelsesmøde d. 10. november 2016

Møde dato:
Torsdag, 10. november 2016 – 15:30
Referent:

1) Opfølgning på sidste møde

Godkendt

 

2)  DUS og medicinalindustrien

Diskussion: Bestyrelsen har modtaget et stigende antal henvendelser fra medicinalindustrien vedr.  promovering af forskellige medicinalprodukter.

Aktion: Det skal fastslås at DUS ikke deltager i sådanne aktiviteter.

Ansvarlig/deadline: DUS/nu og fremadrettet.

 

3) Codan/SEB Hæderspris 2018

Diskussion: Bestyrelsen har fundet egnet kandidat

Aktion: Der tages kontakt med henblik på indstilling til hæderspris

Ansvarlig/deadline: Lars Lund/ 20. december 2016

 

4) Håndtering af høringssvar

Diskussion: Når bestyrelsen modtager materiale til høring, er det vigtigt at relevante udvalg under DUS får mulighed for at gennemse materialet og udtale sig herom før bestyrelsen kommer med endeligt høringssvar.

Aktion: Godkendt

Ansvarlig/deadline: bestyrelsen/nu og fremadrettet.

 

5) Udpegning til arbejdsgruppe – prostatakræft

Diskussion:  Henvendelse fra region syd vedrørende udpegning af DUS medlem til værdibaseret styring.

Aktion: DUS udpeger Søren S. Madsen

Ansvarlig/deadline: Susanne/nu

 

6) Ny vejledning til inspektorordning

Diskussion: Der er kommet ny vejledning og håndbog  for inspektorordningen

Aktion: Link til udgaven lægges på hjemmesiden

Ansvarlig/deadline: Susanne/nu

 

7) Anmodning om medlemskab

Diskussion: Vi har modtaget anmodning om medlemskab fra Klara K. Ternov og IBSA Scandinavia.

Aktion: Begge bydes velkommen i selskabet

 

Kommende møder

2016:

  • Bestyrelsesmøde København: 20. december Kl. 10

2017:

  • DUS forårsmøde 2017: 10. marts
  • NUF i Odense 14.-16. juni 2017