Informationsmateriale om ulovlig omskæring

Som sundhedsperson kan man komme i kontakt med drengebørn, der har fået foretaget ikke-terapeutisk omskæring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet et informationsmateriale, der skal sætte sundhedspersoner i stand til at handle korrekt ved mistanke om ulovlig omskæring af drengebørn eller ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn, der er udført under faglig standard.

Informationsmaterialet er tilgængeligt her: Ikke-terapeutisk omskæring af drenge | Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)