Stor lægefaglig opbakning til fremtidens kliniske retningslinjeindsats

Debatindlæg om opbakning til arbejdet med de kliniske retningslinjer er bragt 26/2-2024 på Lægeforeningens Sundhedsmonitor.  
Indlægget er forfattet af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, Michael Borre, formand for Dansk Urologisk Selskab og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber og Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Læs artiklen: https://sundhedsmonitor.dk/debat/art9775170/Vi-savner-opbakning-til-arbejdet-med-kliniske-retningslinjer