Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015

Møde dato:
Onsdag, 18. februar 2015 – 15:00

Referent:                       Ulla Geertsen

1.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt uden supplerende bemærkninger

2.Forårsmøde og generalforsamling 2015

Udvælgelse af abstracts: Der var indsendt 18 abstracts, heraf blev udvalgt 13 til præsentation.

Beretninger: Der var endnu ikke modtaget beretning fra DaRenCa, som blev opfordret til at fremsende et.

Sidste hånd på dagsorden for generalforsamling: Det viser sig, at der skal være valg til Uddannelsesudvalget. Hverken bestyrelsen, sekretæren eller de aktuelt valgte har været opmærksom på, at der skal

være nyvalg til 2 poster. Dette vil blive meldt ud snarest til medlemmerne

E-kursus: Da kurset har karakter af udviklingsdag snarere end efteruddannelse, har det ikke været muligt at få sponsorering af udgifter til dagen

4.Anmodning om medlemskab.

Der er kommet en anmodning om medlemskab fra Jacob Elmose Jensen og Ida Wiborg Von Rosen. De bydes begge velkommen.

5. Eventuelt

Det er aftalt at Susanne Holsaae tilmelder nye medlemmer og afmelder udmeldte/afdøde medlemmer til Scandinavian Journal of Urology. De har meddelt, at de kun ønsker ændringer 2 gange årligt.

Ulla Geertsen orienterede fra mødet i Kirurgisk Forum.