Referat af online bestyrelsesmøde den 15.03.2023

Møde dato:
Onsdag, 15. marts 2023 – 8:15

Deltagere:    Michael Borre, Helle Handler, Peter Østergren, Ulla Joensen, Karin Andersen, Sara Tolouee, Hans-Erik Wittendorff
Sted: Online
Afbud: Ingen
Referent: PØ, næste gang KA

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2023

Referat godkendt.

Action: Sendes til Torben mhp. at få det på hjemmesiden

Ansvarlig: Lene

  1. Information fra formand

UFL har spurgt om vi ønsker ekstra optryk af det urologiske særtillæg.

Action: Melder tilbage at dette ikke har interessn.
Ansvarlig: MB

Lars Lund ønsker at udtræde Fellowship udvalget.

Action: DUS kontakter udvalget (Jørgen Bjerregaard).
Ansvarlig:

MB præsenterer data om forskningsaktivitet på de enkelte afdelinger fra SST i 2021.

Institut for Menneskerettigheder retter henvendelse til de lægefaglige selskaber og spørger om der arbejdes på kliniske retningslinjer for sundhedsvæsenets behandlingen af Turner, Klinefelter og adrenogenitalt syndrom (AGS)

Action: Det kan meddeles at DUS ikke er i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer på området.
Ansvarlig: MB.

MB har været i kontakt med leder af Forskningstræningskurset som er obligatorisk for urologer i hoveduddannelsen. Der ønskes yderligere klarhed omkring de økonomiske rammer og DUS involvering.

Action: Kontakt til SST Kursuslederen Lars Lund
Ansvarlig: MB

The European Academy of Neurology har kontaktet DUS om vi har kendskab til kritiske lægemidler i restordre. Bestyrelsen er enige om at vi ikke er bekendt med specifikke urologiske lægemidler i restordre.

Action: Svar EAN
Ansvarlig: MB

MB har svaret SST at anlæggelse af p-dialyseadgange ikke anses som omfattet af regionsfunktion nr. 4 i urologi.

 

 

  1. Urologi 2024-2025

Emnet er kort diskuteret, men nås ikke på nuværende møde.

Action: At lave et strategioplæg til diskussion inden næste møde.
Ansvarlig: MB

 

  1. Årsmødet 2023

 

DUS har fornyet samarbejdet med Conex til årsmødet 2023.

Lokaler for årsmødet er booket, hhv Nyborg Strand i 2023 og 2025 og Bygholmpark hotel i Horsens i 2024.

Plan for oplæg og sponsorer gennemgås.

 

Action: Bestyrelsesmedlemmer som er i kontakt med potentielle sponsorer, skal melde endeligt tilbage inden d. 12. april. MB sender revideret program ud til bestyrelsen.
Ansvarlig: Alle

 

  1. Nye medlemmer

Ingen nye ansøgere.

 

  1. Evt.

 

Der er fortsat ønske om online drev til bestyrelsens arbejdsdokumenter.

Action: Spørge om dem som kigger på hjemmesiden har en løsning.

Ansvarlig: HEW

 

Dato for årsmøde på hjemmesiden

Action: Skrive til Torben

Ansvarlig: MB

 

Status på opdatering af hjemmesiden.

Action: Orientere webmaster

Ansvarlig: HEW, MB

 

Ny repræsentant i EBU-udvalg efter Sarah Bube er udtrådt.

Action: DUS retter henvendelse til kandidat

Ansvarlig: KA