Referat af bestyrelsesmøde – Maven, Nikolaj Plads 10, 1067 København K

Møde dato:
Torsdag, 4. december 2014 – 15:00

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2014
Godkendt

2.Evaluering af efterårsmødet
Bestyrelsen har fået meget positiv feed back efter mødet d. 14. november i Middelfart.

3.Forårsmødet 2015
Dato: 13. marts 2015. Deadline for abstracts 13. feb. 2015 State of the art: oplæg fra EAU Præsentation fra e-kursus d. 12. marts 2015 (E-kursus: Workday Dansk urologisk selskabs fremtid)

4.Status på nyrekræft Drøftet indgående.
Det besluttes at bestyrelsen indkalder til dialogmøde d. 19. dec. ml. Frede Donskov formand for DARENCA, de øvrige medlemmer af DARENCA, Michael Borre formand for DMCG og bestyrelsen i DUS

5.Høring:
Revision af vejledning om blodtransfusion Medlemmerne opfordres til at læse afsnit om lægers pligter i forbindelse med blodtransfusion

6.Udpegning af ny referent til medicin.dk
Lars Lund sonderer terrænet

7. Bestyrelsens visioner for selskabet
Der har været mange positive tilbagemeldinger efter præsentation til efterårsmødet. Der arbejdes videre med selskabets udvikling bl.a. på E-kursus 2015, hvor emnet er Dansk Urologisk Selskabs fremtid.

8.Anmodning om medlemskab
Ina Hornemann Hahn har anmodet om medlemskab og bydes velkommen.