Referat af Bestyrelsesmøde for DUS, Odense 13.01.14 kl. 15.15

Møde dato:
Mandag, 13. januar 2014 – 15:15

1.     Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2.     Godkendelse af referat fra møde d. 03.12.2013.

Referatet godkendes uden anmærkninger.

3.     Uddannelsesudvalg

Intet nyt

4.     Nyt fra formanden

Der har ikke været emner oppe hen over julen og nytåret. Der er sendt nogle høringssvar som Selskabet er blevet bedt om som nævnt i tidligere referater. De vil blive lagt på hjemmesiden.

5.     Meddelelser fra sekretæren.

Ingen meddelelser.

6.     NUF

Også her har der været julefred.

7.     EAU/EBU

8.     Udpegning til arbejdsgrupper vedr. Specialeplan 2014.

Selskabet udpeger formanden Ulla Geertsen, Per Bagi og Morten Jønler.

9.     Høring over revideret vejledning om omskæring af drenge

Der er kommet et yderligere høringssvar, som bestyrelsen tager til efterretning.

10.  Dansk Uroradiologisk Selskab

Der er kommet meddelelse om, at Dansk Uroradiologisk Selskab (DURS) er reaktiveret. Vi byder den nye bestyrelse velkommen og håber på godt samarbejde. Henvendelse angående medlemskab kan gå til peter.sommer.ulriksen@regionh.dk.

11.  Forskning omkring seksualitet efter blære- og prostata operation.

Selskabet er blevet spurgt om materiale omkring ovennævnte. Dette fra en arbejdsgruppe under Kræftens Bekæmpelse. Formanden sender et svar.

12.  Forårsmøde og generalforsamling 2014

Forårsmødet kommer til at foregå på Scandic Hotel Eremitagen i Lyngby den 28.03.14 kl 0900. Der bliver efterfølgende fest på Club Royal i Tuborg Havn om aftenen den 28.03.14. Vi opfordrer til indsendelse af abstrakts med indsendelsesfrist 21. februar 2014.

Forslag til punkter på dagsordenen fra medlemmerne bedes være bestyrelsen i hænde inden 1. marts 2014.

Emnet for E-kurset den 27.03.14 bliver urologiske traumer, udredning og behandling.

Tilmelding til Susanne Holsaae i lægeforeningen senest den 1.marts 2014.

13.  Eventuelt

Intet under dette punkt.