Referat af bestyrelsesmøde for DUS, Aarhus 03. december 2013 kl. 11.00

Møde dato:
Tirsdag, 3. december 2013 – 11:00

1.     Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2.     Godkendelse af referat fra møde d. 09.10.2013.

Referatet godkendes uden anmærkninger.

3.     Uddannelsesudvalg

Intet nyt

4.     Nyt fra formanden

a)    SST kvalitetsdata og fremtidig håndtering af selskabet. Selskabet (formanden) er blevet bedt om at validere disse tal ca. hver anden måned, vi mener ikke, at det er selskabets opgave, i og med at tallene er afdelingsbaserede bør det vel være afdelingerne, som skal validere egne tal. Indtrykket er også, at tallene ikke altid er fuldstændig dækkende.

b)    Bestyrelsen får mange invitationer til møder under LVS, vi har svært ved at kunne deltage i alle. Vi må fra gang til gang vurdere, om møderne er af interesse for selskabet, og om der er kapacitet for deltagelse. Vi påtænker at uddelegere deltagelse til medlemmer, som har interesse i mødernes temaer.

c)     Hjemmesiden: Indkaldelser til møder vil fremover blive lagt på hjemmesiden, vi opfordrer derfor medlemmerne til at kigge på hjemmesiden med jævne mellemrum, hvis man har interesse i at deltage i de forskellige møder, kan man altid melde tilbage til bestyrelsen.

d)    Selskabet har indstillet formanden til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

5.     Meddelelser fra sekretæren.

Forårsmødet kan desværre i år ikke holdes på Herlev, idet lokalerne er udlejet til anden side den 28. marts 2014.

6.            NUF

Fra 2015 bliver NUF møderne igen holdt i den tidlige sommer. Vi stiler mod, at mødet i 2017 bliver fra den 13.-16. juni 2017.

7.     EAU/EBU

Jan Jepsen deltager i EBU for selskabet. Vi har to pladser, så hvis der er nogen, der har interesse i EBU arbejdet, er man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

8.     Indstilling af kandidater til Codan Hæderspris og uddannelsespris.

Forslag til kandidater kan meldes til bestyrelsen inden første januar.

9.     DUS’ Efterårsmøder

Efterårsmødet i 2014 bliver den 14. november 2014 i Middelfart.

Vi har fået positive meldinger fra flere udstillere. Det er det største antal hidtil. Dette   er meget glædeligt. Fagligt var niveauet og diskussionerne af fin standart.

10.  Forårsmøde og generalforsamling 2014

Forårsmødet bliver den 28. marts 2014 i Københavnsområdet. Placeringen bliver meldt ud senere.

E-kurset med emnet er urologiske traumer herunder uretral rekonstruktion, nyretraumer, scrotale traumer, bækkentraumer, penile traumer og fourniers gangræn ligger den 27. marts 2014. Lokalerne er på Glostrup Parkhotel.

11.  Samarbejdet med Lægeforeningen

Lægeforeningen tilbyder at hjælpe med hjemmesiden. Formanden tager en snak med Susanne omkring dette.

12.  Henvendelse fra Lars Linnet vedr. rituelle omskæringer og PSA screening

Der er kommet henvendelse vedrørende at Selskabet skal have en holdning til rituelle omskæringer og PSA screening. Bestyrelsen mener ikke, at de kan komme med udmeldinger omkring disse to meget debatterede emner. Det bør være SST, der tager stilling til disse to problematikker. Vedr. PSA screening ligger der retningslinjer under DAPROCA, som vi tilslutter os og henviser til.

13.  Kurser for urologer i regi af Dagens Medicin.

Dagens medicin vil gerne organisere kurser for læger. Der er rettet henvendelse til Selskabet fra et ”kursus-firma”, om vi vil involveres.

Vi mener, at det ligger uden for Selskabets og bestyrelsens rammer, idet vi har indtryk af, at der allerede udbydes kurser af samme art under lægeforeningen.

14.  Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2014

Der er bestyrelsesmøde i Odense den 13.01.2014 og i Kbh den 03.03.2014.

 15.  Anmodning om medlemskab

Der er kommet anmodning om medlemskab fra Maria Feldborg Bruun Andersen, Mia Bonnici og Thor Knak Jensen samt anmodning om firmamedlemskab fra Berlin-Chemie.

Alle bydes velkommen i Selskabet.

16.  Eventuelt

Der er kommet henvendelse fra Bayer om DUS vil anbefale SST om godkendelse til tilskud til testoteronbehandling til Sent Debyterende Hypogonadism. Det er uden for Selskabets rammer at lave den slags anbefalinger.