Referat af bestyrelsesmøde den 17.11.2022

Møde dato:
Torsdag, 17. november 2022 – 12:00

Deltagere: UJ, PØ, HH, MB, LL
Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Afbud: KA, ST Referent: UJ

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2022 Godkendt.
  Action: sendes til Torben mhp at komme på hjemmesiden.
  Ansvarlig: Lene
 2. Information fra formand
  Der er givet grønt lys til nedsættelse af børneurologisk udvalg. Yazan Rawashdeh er valgt til at få relevante medlemmer i dette udvalg.
  Juan Vasquez udpeges til DaBlaCa data som repræsentant fra Region Sjælland.
  Der er kommet brev fra cheflæge Bettina Nørby vedrørende hvilke specialer som varetager anlæggelse af p-dialysekatetre. Emnet tages op til næste bestyrelsesmøde.
  Action: Skriv til DaBlaCa datas formand samt Juan. Ansvarlig: LL, Lene
 3. Urologi 2024-2025 Action: oplæg færdiggøres til årsmøde 2022 Ansvarlig: PØ
 4.  Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024-2028 urologi
  Action: Udkast til svar til sst udarbejdes og rundsendes i bestyrelsen, herefter høring hos cheflæger
  Ansvarlig: UJ, PØ, HH
 5. Nye medlemmer
  Action: De medlemmer, der har sendt ansøgning og CV bydes velkommen: Milla Ortved, Julie Pedersen, Martin Kargaard Madsen.
  Ansvarlig: LL, Lene
 6. Evt.
  Bestyrelsen er opmærksom på regionsforskelle i tilmelding til YDU og DUS årsmøde.
  Action: Italesættes overfor cheflæger. Skabelonbrev udfærdiges til nye medlemmer, lægges også på hjemmesiden, med info om YDU, DUS, urologi i DK, links (website, NUF, EAU). Ansvarlig: LL, hele bestyrelsen – sættes på dagsorden til decembermødet.