Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 2015 i Odense

Møde dato:
Mandag, 26. oktober 2015 – 15:00

Afbud: Trine Møller Rulang

  1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden anmærkninger.
  2. Bestyrelsen gennemgik seminaret som bliver afholdt for de ledende overlæger den 12. november. Det er planen, at der bliver sendt en invitation ud til de ledende overlæger med et skema med stikord, således at hver kan holde et lille oplæg.
  3. Der er indkommet 15 abstracts til efterårsmødet. Alle antaget.
  4. Bestyrelsen har en kandidat, som man har indstillet til Codan SEB Pensions Hæderspris 2017.
  5. Der er kommet anmodning om medlemskab fra i alt 5 yngre kolleger:
    Catarina Alves da Silva, Mindaugas Ziukas, Sheida Aria, Gartiga Thaya Picadi, Jasper Lasse Solomon Hoffmann. Bestyrelsen byder dem velkommen.
  6. Der er kommet et brev fra EAU med henblik på endorsement of EAU Guidelines. Bestyrelsen vil melde tilbage til EAU og indgå i dette samarbejde. Bestyrelsen gør opmærksom på muligheden for at tilpasse EAU Guidelines til nationale retningslinjer f.eks. som man har gjort det i DAPROCA (se hjemmeside).
  7. Man diskuterede NUF bulletinen, idet det er uklart, hvem den finansieres af, og der er sendt en mail til bestyrelsen for Nordisk Urologisk Forening med henblik på at afklare dette spørgsmål.Styregruppen for DANEHOF har sendt et notat med henblik på det kommende samarbejde. Bestyrelsen har flere kommentarer og har skrevet tilbage til styregruppen mhp. afklaring.

Næste bestyrelsesmøde:

16. december, 2015 i København
27. januar, 2016 i Odense
7. marts, 2016 i Odense
8. april 2015 – DUS generalforsamling og forårsmøde i Herlev
Deadline for abstracts 1. marts, 2016.