Bestyrelsesmøde for DUS, København 21.03.13 kl 15.00

Møde dato:
Torsdag, 21. marts 2013 – 15:00

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2.Godkendelse af referat fra møde d. 28.02.2013.

Referatet godkendes.

3. Uddannelsesudvalg

4. Nyt fra formanden

EAU har inviteret til et møde, hvor bestyrelserne fra de forskellige lande skal mødes. Selskabet sender 1-2 repræsentanter.

Der er indkommet et manuskript til ugeskriftet vedrørende en klinisk retningslinje, som selskabet er blevet bedt om at bedømme. Denne opgave påtager bestyrelsen sig gerne at udføre.

Dansk Biblioteks Center ønsker at arkivere netpublikationer som en del af den Danske National Bibliografi. Dette foregår via Kulturministeriet. Selskabet vil selvfølgelig gerne give tilladelse til, at vore netpublikationer arkiveres.

Bestyrelsen har peget på en modtager af MEDAC legatet og Astellas legatet, som begge uddeles til generalforsamlingen.

DaRenCa har besluttet, hvem der skal sidde i gruppen og meddelt os dette som orientering. Bestyrelsen tager dette til efterretning, men gør opmærksom på, at det er bestyrelsen, der udnævner personer, som repræsenterer Selskabet i forskellige nævn og udvalg, og derfor skal rådspørges inden omkonstitueringer i nævn og udvalg.

5. Meddelelser fra sekretæren.

Regnskabet er under udarbejdelse, det vil blive sendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

6. NUF

Der afholdes NUF i Sandefjord 21-24. august 2013.

7. EAU

Der var en del danske deltagere til EAU i Milano. Vi håber at alle fik et stort udbytte.

8. Forårsmøde og generalforsamling samt E.kursus

Der er flot tilmelding til E.kurset.

Generalforsamlingen kører.

9. Den nye hjemmeside

Funktionaliteten i hjemmesiden diskuteres. Bl.a. er det ikke hensigtsmæssigt, at man selv skal ændre sine tillidsposter på siden. Dette bør ske centralt fra sekretariatet. Webmasteren vil blive kontaktet vedrørende dette.

Hvis medlemmerne oplever, at funktionaliteten er uhensigtsmæssig, bedes det meddeles til bestyrelsen eller webmaster. Alle medlemmer bedes besøge siden, så de kan blive registreret.

10. Anmodning om medlemskab

Andreas Thamsborg, Ulla Møldrup og Muner Mahases anmoder om medlemskab. Alle optages og bydes velkommen.