Bestyrelses referat

Møde dato:

Tirsdag, 5. maj 2015 – 15:00

Sted: Odense

 

  1. Danehoffet
    Margrethe Andersenhar henvendt sig med ønsket om en mere formel struktur af Danehoffets organisering.

Bestyrelsen har drøftet det fremsendte oplæg og er umiddelbart positive og har besluttet at kontakte Margrethe Andersen mhp. uddybende informationer.

  1. Redaktører af Bulletinen

Ulla Geertsen, Lars Lund og Erik Højkjær vil gerne påtage sig opgaven, da NUF skal afholdes i Odense i 2017.

 

  1. Efterårsmøde 2015

Afholdes på Comwell i Middelfart d. 13. november 2015.

 

  1. Anmodning om medlemskab
    Der er kommet anmodning om medlemskab fra Pnn Medical A/S, Sissal Sigmondsdóttir Djurhuus og Lars Peder Dalgaard, som alle bydes velkommen i DUS.

 

  1. Eventuelt

Drøftelse vedr. behov for nationale kliniske retningslinjer, formanden retter henvendelse til sundhedsstyrelsen omkring dette.

 

Bestyrelsen har modtaget rapport fra Sundhedsstyrelsen vedr. inspektorbesøg på Urologisk afd. Viborg. Dette er meget nedslående og bekymrende læsning i forhold til de uddannelsessøgende læger på afdelingen. Sundhedsstyrelsen kontaktes mhp. konsekvens og plan for videre opfølgning.