Sophie Løhde, vi har brug for din hjælp

Artikel:
Susanne Axelsen, Lægevidenskabelige Selskaber, Michael Borre, Dansk Urologisk Selskab, Malene Støchkel Frank, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Martin Lundsgaard Hansen, Dansk Radiologisk Selskab, Per Vadgaard Andersen, Dansk Kirurgisk Selskab, Lene Buhl Riis, Dansk Patologiselskab, Jakob Madsen, Dansk Hæmatologisk Selskab, Lise Lotte Torvin Andersen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs hele artiklen her