Indlæser Begivenheder

Forskningstræning 2023

Invitation eller information: 
Lokalitet: 
Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Danmark

Specialespecifikt kursus i Urologi

1. Del, 2.-6. januar, 2023

2. Del, 6+7. februar, 2023

Afholdelsessted:
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250  Odense SV

Undervisere

Lars Lund Professor, dr.med. Urinvejskirurgisk Afd. L, OUH
Kristian Stærk MD, post doc, PhD Mikrobiologisk Institut, SDU
Karin Andersen overlæge, ph.d. studerende Urinvejskirurgisk Afd. L, OUH
Mads R. Dahl MSc, ph.d. MI, Center for Sundhedsvidenskabelige uddannelser
Nessn Azawi Overlæge PhD Urologisk afdeling Roskilde
Jørgen Ejler Pedersen Chefkonsulent, HR afdelingen OUH
Boye Jensen professor, dr. med. Department of Molecular Medicine, Cardiovascular and Renal Research Unit, SDU
Per Svenningsen professor, dr. med. Department of Molecular Medicine, Cardiovascular and Renal Research Unit, SDU
Gunnar Lauge Nielsen ledende overlæge, lektor, dr. med Farsø Sygehus
Mette Brandt Eriksen Bibliotekar SDU Library
Jeanett Høg Jørgensen GCP-koordinator GCP-enheden
Mette Nørgaard professor, ledende overlæge, Ph-D KEA, Århus Universitet
Rasmus Elnegaard projektkoordinator og kvalitetsansvarlig GCP-enheden

DAG 1

Mandag den 2. januar, 2023

Kl. 09.00 – 10.00                   Kaffe/the ved ankomst samt velkomst, præsentation af deltagere og kursuskoncept

Kl. 09.45 – 10. 00                  PAUSE

Kl. 10.00 – 12.00                   Hvordan undgår man spild i forskning v. Jørgen Ejler Pedersen, Chefkonsulent, HR afdelingen OUH

Kl. 12.00 – 13.00                   FROKOST

Kl. 13.00 – 16.00                   Præsentation af videnskabelige resultater. Foredragsteknik og Power Point
v. Mads R. Dahl, MSc, ph.d. MI

Der er indlagt pause, når det er passende.

 

DAG 2

Tirsdag den 3. januar, 2023

Kl. 09.00 – 10.00                   Hvordan opbygger man en forskningsenhed. v. professor Lars Lund

Kl. 10.00 – 10.15                   Kaffe/the

Kl. 10.15 – 11.00                   ”Praktisk planlægning og igangsætning af et PhD projekt” v. overlæge, Karin Andersen

Kl. 11.00 – 11.15                   Kaffe/the

Kl. 11.15 – 12.00                   ”Praktisk planlægning og igangsætning af et dyreeksperimentelt studie” v. overlæge, Karin Andersen

Kl. 12.00-13.00                     FROKOST

Kl. 13.00 – 13.45                   Dyremodeller for urologiske infektioner/urinvejsinfektioner” v. post doc., Kristian Stærk

Kl. 13.45 – 14.00                   Pause

Kl. 14.00 – 14.45                   Betydningen af klinisk urologisk dyreforskning gennem tiden”. v. Jens Christian Djurhuus, prof. Institut for Klinisk Medicin

Kl. 14.45 – 15.00                   Kaffe/the

Kl. 15.00 – 16.00                   Projektformulering (kursisterne)

 

DAG 3

Onsdag den 4. januar, 2023

Kl. 09.00 – 09.45                   Hvordan laver man et review.
v. overlæge PhD Nessn Azawi

Kl. 09.45 – 10.00                   Kaffe/the

Kl. 10.00 – 10.45                   “Humane nyrer – indsamling af væv, undersøgelse af blodkarfunktion og molekylære aspekter, blodtryksregulering og elektrolyttransport”
v. professor, dr. med. Boye Jensen

Kl. 10.45 – 11.00                   Pause

Kl. 11.00 – 12.00                   ”Non-invasive adgang til urinvejssystemets cellulære indhold med ekstracellulære vesikler”
v. professor, dr. med. Per Svenningsen

Kl. 12.00 – 12.45                   FROKOST

Kl. 12.45 – 13.45                   ”How to read a paper”
v. ledende overlæge, lektor, dr. med. Gunnar Lauge Nielsen

Kl. 13.45 – 14.00                   Kaffe/the

Kl. 14.00 – 15.00                   ”How to read a paper” Forsat.
vledende overlæge, lektor, dr. med. Gunnar Lauge Nielsen

Kl. 15.00 – 16.00                   Projektformulering (kursisterne)

 

DAG 4

Torsdag 5. januar, 2023

Kl. 09.00 – 10.15                   Undervisning i litteratursøgning
v. bibliotekar Mette Brandt Eriksen, SDU Library

Gennemgang af nedenstående:
– Strategi for systematisk litteratursøgning
– Søgning i PubMed
– At gemme en søgning i My NCBI
– Citationssøgning i Web of Science
– Lidt om Cochrane Library
– Dokumentation af søgning
– Introduktion til referencehåndtering
– Arbejde med eget emne

Kl. 10.15 – 10.30                   Kaffe/the

Kl. 10.30 – 12.00                   Gennemgang fortsat

Kl. 12.00 – 13.00                   FROKOST

Kl. 13.00 – 13.45                   OPEN – Open Patient data Explorative Network

v. Projektkoordinator og kvalitetsansvarlig Rasmus Elnegaard,

GCP-enheden: GCP-koordinator Jeanett Høg Jørgensen

Kl. 13.45 – 14.00                   Kaffe/te

Kl. 14.00 – 14.45                   OPEN – Open Patient data Explorative Network – fortsat

Kl 14.45 – 15.00                    Kaffe/the

Kl. 15.00 – 16.00                   Projektformulering (kursisterne)

 

DAG 5

Fredag den 6. januar, 2023

Kl. 09.00 – 10.00                   Videnskabelig uredelighed
v. professor Lars Lund

Kl. 10.00 – 10.15                   Kaffe/the

Kl. 10.15 – 11.00                       Introduktion til klinisk epidemiologi
v. professor, ledende overlæge, Ph-D Mette Nørgaard

Kl. 11.00 – 12.00                         Datakilder til brug ved observationelle studier
v. professor, ledende overlæge, Ph-D Mette Nørgaard

Kl. 12.00 – 12.45                        FROKOST

Kl. 12.45 – 13.30                        Praktiske øvelser

Kl. 13.30 – 14.00                        Opsamling af praktiske øvelser med fokus på hyppige faldgruber i
observationelle studier
v. professor, ledende overlæge, Ph-D Mette Nørgaard

Kl. 14.00 – 14.15                   Kaffe/the

Kl. 14.15 – 15.30                   Projektformulering (kursisterne)

 

DAG 6

Mandag den 6. februar, 2023

Goal:

Introduction into the research methods using an animal model of human disease, microsurgical techniques, using a rat as an experimental model.

Content:

Lectures on principles of microsurgery, topographical anatomy of a rat, operating microscope use, surgical instruments, microdissection and suturing.

Practical exercises:

  1. ex vivo suturing and anastomosis
  2. femoral artery anastomosis in a rat

 

Course instructors:
Peter Zvara
Katarina Zvarova
Reine Kanaan

 

 

Programme:

Kl. 08.15 – 08.45                   Basic principles of mouse surgery, topographical anatomy (lecture)

  • Tissue handling, making good exposure, infection prevention
  • Overview of anatomy and study resources
  • Landmarks on the surface of the body

Kl. 8.45 – 09.05                      Animals models of urological disease (lecture)

Kl. 09.05–09.25                     Microscope, surgical instruments, suturing (lecture)

·       Microscope – adjusting eyepieces, heights of the microscope, lighting, focus and zoom

·       Description of instruments, instruments handling, care and damage prevention

·       Basic principles of suturing in microsurgery

·       Description of the ex vivo practice of suturing and vessel anastomosis

Kl. 09.20 – 09.40                   Coffee

Kl. 09.45 – 11.30                   Ex vivo practice

·       Practicing micro suturing using a stretched rubber glow

·       Practicing a vessel anastomosis using ex vivo model

Kl. 11.30 – 12.15                   Lunch and description of the ex vivo exercise

Kl. 12.30 – 16.00                   In vivo rat femoral artery anastomosis

·       Dissection of the femoral artery

·       End-to-end anastomosis

 

DAG 7

Tirsdag den 7. februar, 2023

Kl. 09.00-10.15                     Præsentation af opgaver af kursister

Kl. 10.15-10.30                     Kaffe/the

Kl.10.30-12.00                      Præsentation af opgaver af kursister

Kl. 12.00-13.00                     FROKOST

Kl. 13.00-14.45                     Præsentation af opgaver af kursister

Kl. 14.45-15.00                     Kaffe/the

Kl. 15.00-16.00                     Evaluering af kurset