Uddannelsesudvalget

Vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1 (fraset bestyrelsesmedlemmet fra DUS og hovedkursusleder (udpeges for 3 år med mulighed for forlængelse).

Medlemmer:

Region Øst: 
Formand: Andreas Key Milan Thamsborg andreas@thamsborg.dk 
Mikael Aagaard mikael.aagaard@regionh.dk 
PKL: Rikke Bølling rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Region Nord: 
Christina Gade Jespersen chrijesp@rm.dk 
Pernille Skjold Kingo perkin@rm.dk
PKL: Nicolai Spjeldnæs nicolai.spjeldnaes@auh.rm.dk

Region Syd: 
Majken Warming Majken.Warming@rsyd.dk 
Yngre læge medlem: Camilla Olsdal Damkjær Camilla.Olsdal.Damkjaer@rsyd.dk

 

Hovedkursusleder: Margrethe Andersen Margrethe.Andersen@rsyd.dk 
DUS bestyrelsesrepræsentant: Karin Andersen karin.andersen@rsyd.dk

Hovedkursusleder: