Andrologisk Gruppe

Andrologisk gruppe er nedsat af Dansk Urologisk Selskab og udgøres af en gruppe danske urologer med særlig interesse for seksuel dysfunktion, mandlig infertilitet og benigne smerter. Gruppen har udarbejdet en række vejledninger der kan benyttes i klinikken. Vejledningerne er klinisk orienterede og baseret på den tilgængelige litteratur samt konsensus i gruppen. Dog er evidensen for udredning og behandling af godartede tilstande ofte sparsom. Desuden er det primære mål indenfor den benigne urologi i mange tilfælde at forbedre patienternes livskvalitet, i højere grad end det er behandling af en specifik organisk tilstand. Derfor vejer patientens præferencer særlig tungt indenfor dette område og bør altid tages i betragtning. Vejledningerne skal altså ikke betragtes som retningslinjer i traditionel forstand, men fortrinsvis som en hjælp og støtte i det kliniske arbejde. Der kan være betydelig variation i håndteringen af de enkelte patienter.

I nærværende version findes vejledninger i relativt hyppige andrologiske emner der ses indenfor urologien. For vejledninger i forhold til mandlig infertilitet henvises til Dansk Fertilitetsselskabs hjemmeside: https://fertilitetsselskab.dk/kliniske-guidelines-i-brug/.

Sidst i dokumentet er indsat en liste over de sexologiske klinikker i Danmark, hvortil patienter der vurderes at kunne have gavn af dette kan henvises.

Kommentarer til vejledningerne modtages gerne på email: mikkel.mejlgaard.fode@regionh.dk

På vegne af Andrologisk gruppe,
Mikkel Fode

Vejledning Andrologisk Gruppe

 

Formand: