Kommissorium for den faglige arbejdsgruppe vedr. opdatering af vejledning om omskæring af drenge fra 2014.