Uddannelsesudvalget

Vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1 (fraset bestyrelsesmedlemmet og hovedkursusleder(udpeges for 3 år med mulighed for forlængelse).

Medlemmer:

YDU, konstitueret formand: Andreas Thamsborg <andreas@thamsborg.dk>

Region Nord:

Region Syd: Mette Christine Zoffmann <Mette.Zoffmann@rsyd.dk>

Region Øst:

Hovedkursusleder: Margrethe Andersen <Margrethe.Andersen@rsyd.dk>

PKL: Nicolai Spjeldnæs <nicolai.spjeldnaes@auh.rm.dk>, Rikke Bølling <rikke.boelling.hansen@regionh.dk>

DUS bestyrelse: Karin Andersen <karin.andersen@rsyd.dk>

 

Yngre Læger: 
Hovedkursusleder: