Udvalg

Bestyrelsen for Dansk Urologisk Selskab

Den aktuelle bestyrelse i Dansk Urologisk Selskab. Formand og næsteformand vælges for 3 år og kan ikke genvælges. Kasserer/sekretær/yngre lægemedlem og menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1.

Formand:
Næstformand:
Sekretær/Kasserer:

Andrologisk Gruppe

Arbejdsgruppe vedrørende Urologisk Diagnosekodning

Bedømmelsesudvalg vedr. besættelse af overlægestillinger

DABLACA: (Dansk Blærecancer Udvalg)

Dansk Medicinsk Selskab

DUS repræsentanter i DMS

Medlemmer:

DAPECA: (Dansk Peniscancer Udvalg)

DAPROCA: (Dansk Prostatacancer Udvalg)

DARENCA: (Nyrecancer)

DaTeCa: (Testiscancer)

Medlemmer:

Det Danske Råd for Prostatasygdomme

DMCG-PAL

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats). Mht. sammensætning af bestyrelsen (ikke urologiske medlemmer) og mødekalender hhv. til gruppens hjemmeside: www.dmcgpal.dk

Medlemmer:

DRG udvalget

DUCG - styregruppen

Dansk Urologisk Cancer Gruppe - dækker 5 DMCG’er: DARENCA (Dansk Nyrecancer Gruppe), DABLACA (Dansk Blærecancer Gruppe), DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), DATECA (Dansk Testiscancer Gruppe) og DAPECA (Dansk Peniscancer Gruppe).

Kun DUS repræsentation i de enkelte grupper er nævnt nedenfor, for øvrige selskabers medlemmer henvises til http://ducg.dk

Formand:

EBU/UEMS

Medlemmer:

Hjemmeside

Webmaster og udviklere for domænet urologi.dk

Hovedkursusleder

Medlemmer:

Kliniske inspektorer

Medlemmer:

Laparoskopiudvalget (UroLap)

Referater tilgængelig under herunder (kræver login).
Referater

NUF's samarbejdsgrupper

Struktur og dimensioneringsudvalg

Medlemmer:

Tilforordnede Sundhedsstyrelsen

Medlemmer:

Uddannelsesudvalget

Vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1 (fraset bestyrelsesmedlemmet og hovedkursusleder(udpeges for 3 år med mulighed for forlængelse)

Ad hoc medlemmer:

Vurderingsudvalg ved besættelse af hoveduddannelsesforløb i urologi

Yngre Danske Urologer - Bestyrelsen

Den aktuelle sammensætning af YDUs bestyrelse kan endvidere findes på foreningens hjemmeside ydu.dk

Næstformand:
Kasserer:

Æresmedlemmer