Udvalg

Bestyrelsen for Dansk Urologisk Selskab

Den aktuelle bestyrelse i Dansk Urologisk Selskab. Formand og næsteformand vælges for 3 år og kan ikke genvælges. Kasserer/sekretær/yngre lægemedlem og menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1.

Formand:
Næstformand:
Sekretær/Kasserer:
Kasserer:

Andrologisk Gruppe

Arbejdsgruppe vedrørende Urologisk Diagnosekodning

DABLACA: (Dansk Blærecancer Udvalg)

Dansk Medicinsk Selskab

DUS repræsentanter i DMS

Medlemmer:

DAPECA: (Dansk Peniscancer Udvalg)

DAPROCA: (Dansk Prostatacancer Udvalg)

DARENCA: (Nyrecancer)

DaTeCa: (Testiscancer)

Medlemmer:

DMCG-PAL

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats). Mht. sammensætning af bestyrelsen (ikke urologiske medlemmer) og mødekalender hhv. til gruppens hjemmeside: www.dmcgpal.dk

DUS medlemspost er vacant.

DRG udvalget

DUCG - styregruppen

Dansk Urologisk Cancer Gruppe - dækker 5 DMCG’er: DARENCA (Dansk Nyrecancer Gruppe), DABLACA (Dansk Blærecancer Gruppe), DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), DATECA (Dansk Testiscancer Gruppe) og DAPECA (Dansk Peniscancer Gruppe). Kun DUS repræsentation i de enkelte grupper er nævnt nedenfor, for øvrige selskabers medlemmer henvises til http://ducg.dk

Formand:

EBU/UEMS

Hjemmeside

Webmaster og udviklere for domænet urologi.dk

Hovedkursusleder

Medlemmer:

Kliniske inspektorer

LUTS

LUTS udvalget arbejder med funktionel urologi i nedre urinveje – dog ikke andrologi. Formålet er at skabe viden og fokus på området. Udvalget opfatter sig IKKE som et ekspertudvalg, men vil søge viden og inddrage eksperter på området.

Udvalget ønsker at danne et fælleskab omkring formidling af evidens og tips, samt aflive myter for hvad angår LUTS.

NUF's samarbejdsgrupper

Uddannelsesudvalget

Vælges for 2 år med mulighed for genvalg x 1 (fraset bestyrelsesmedlemmet og hovedkursusleder(udpeges for 3 år med mulighed for forlængelse)

Yngre Læge:

Vurderingsudvalg ved besættelse af hoveduddannelsesforløb i urologi

Yngre Danske Urologer - Bestyrelsen

Den aktuelle sammensætning af YDUs bestyrelse kan endvidere findes på foreningens hjemmeside ydu.dk

Formand:

Æresmedlemmer

Henrik Barlebo,
Bent L. Sørensen,
Jørgen Kvist Kristensen,
Hans Wolf,
Per Åge Høisæter,
Torben Krarup,
Cai Frimodt-Møller,
Troels Munch Jørgensen,
Peter Mogensen,
Steen Walter,
Hans Colstrup,
Jørgen Nordling,
Jens Christian Djurhuus,
Jens Thorup Andersen,
Klaus Møller-Ernst Jensen,
Peter Iversen,
Peter Graversen og
Claus Dahl