Hoveduddannelse

Herunder findes nyeste udgave af målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nye kursister:

I forbindelse med tilrettelæggelse af hensigtsmæssige HU forløb for alle, vil det være en stor hjælp når man har fået tildelt en HU stilling, at du som kursist skriver til sekretær for specialespecifikke kuser: Angiv venligst navn, adresse, postnummer, hvornår du starter og slutter dit HU- forløb. Ligeledes vil det være en stor hjælp om du giver besked ved orlov i forbindelse med dit forløb, eks. barsel eller forskning, da sekretariatet som udgangspunkt ikke får disse oplysninger automatisk, hverken fra Sundhedsstyrelsen, Den lægelige videreuddannelse eller din arbejdsgiver.

På forhånd tak, ikke mindst fra mine med-kurister og delkursusledere !

Venlig hilsen

Mette Høst
Skretær for speciale specifiekke kurser. DUS
mette.hoest@rsyd.dk - www.ouh.dk

Tlf. +45 2448 4634